×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Omvårdnad 1 kommer du lära dig om vanliga sjukdomstillstånd samt hur du kan märka och åtgärda förändringar i hälsotillstånd. Du kommer få kunskaper inom omvårdnad kopplat till rådande lagar och bestämmelser.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Omvårdnad 1 ger dig kunskaper om vanliga sjukdomstillstånd, begrepp inom omvårdnad samt personlig vård. Du kommer lära dig mer om sjukdomstillstånd som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Kursen fokuserar på omvårdnad utifrån patientsäkerhet, integritet och självbestämmande. I kursen får du lära dig mer om hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria.

 

Du kommer lära dig grundläggande hygienrutiner, nutritionslära samt medicinsktekniska hjälpmedel. Kursen ger dig även kunskaper i kommunikation, bemötande och teamarbete.

 

Kursen Omvårdnad 1 innehåller:

  • Vanliga sjukdomstillstånd
  • Begrepp som används inom omvårdnad
  • Hygienrutiner för vård och omsorgsarbete samt personlig hygien
  • Observation av psykiska och fysiska tillstånd samt dokumentering av dessa
  • Omvårdnad i livet slutskede
  • Vårdplanering utifrån individens behov
  • Relevanta lagar, så som hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria
  • Sekretess i vård och omsorgsarbete

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Omvårdnad 1 kommer du kunna utför omvårdnad på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. Du kommer ha kunskaper inom vanliga sjukdomar samt kunna se och åtgärda förändringar i olika hälsotillstånd.

 

Du kommer även ha kunskaper i hur det fungerar att arbeta med medicinsk utrustning och övriga hjälpmedel.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att kunna läsa Omvårdnad 1 behöver du ha läst kursen Anatomi och fysiologi 1 eller ha motsvarande kunskaper.

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort