×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Omvårdnad 1 kommer du lära dig om vanliga sjukdomstillstånd samt hur du kan märka och åtgärda förändringar i hälsotillstånd. Du kommer få kunskaper inom omvårdnad kopplat till rådande lagar och bestämmelser.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Omvårdnad 1 ger dig kunskaper om vanliga sjukdomstillstånd, begrepp inom omvårdnad samt personlig vård. Du kommer lära dig mer om sjukdomstillstånd som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Kursen fokuserar på omvårdnad utifrån patientsäkerhet, integritet och självbestämmande. I kursen får du lära dig mer om hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria.

 

Du kommer lära dig grundläggande hygienrutiner, nutritionslära samt medicinsktekniska hjälpmedel. Kursen ger dig även kunskaper i kommunikation, bemötande och teamarbete.

 

Kursen Omvårdnad 1 innehåller:

  • Vanliga sjukdomstillstånd
  • Begrepp som används inom omvårdnad
  • Hygienrutiner för vård och omsorgsarbete samt personlig hygien
  • Observation av psykiska och fysiska tillstånd samt dokumentering av dessa
  • Omvårdnad i livet slutskede
  • Vårdplanering utifrån individens behov
  • Relevanta lagar, så som hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria
  • Sekretess i vård och omsorgsarbete

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Omvårdnad 1 kommer du kunna utför omvårdnad på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. Du kommer ha kunskaper inom vanliga sjukdomar samt kunna se och åtgärda förändringar i olika hälsotillstånd.

 

Du kommer även ha kunskaper i hur det fungerar att arbeta med medicinsk utrustning och övriga hjälpmedel.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att kunna läsa Omvårdnad 1 behöver du ha läst kursen Anatomi och fysiologi 1

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort