×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Som redovisningsekonom arbetar du med den ekonomiska informationen som behövs för beslutsfattande i företag och organisationer. Du arbetar löpande med bokföring, redovisning, fakturering samt ekonomisk rådgivning och planering. Detta yrke passar dig som har ett sinne för siffror, är noggrann, ansvarsfull och företagsam. Som redovisningsekonom är du eftertraktad hos små och stora företag samt konsultbyråer då allt fler företag överlåter sin ekonomihantering till redovisningsbyråer. Du kan även arbeta som redovisningsekonom inom offentlig verksamhet. Inom en 10-årsperiod förväntas drygt en fjärdedel av alla redovisningsekonomer nå pensionsålder samtidigt som digitaliseringen och automatiseringen förändrar många av vanligaste arbetsuppgifterna. Framtidens redovisningsekonom har en mer kommunikativ och rådgivande roll vilket denna utbildning förbereder dig förEfter examen samt minst tre års yrkeserfarenhet kan du även ansöka om auktorisation vilket är en kvalitetsstämpel som väger tungt vid anställning.  

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. 

I Östersund finns möjligheten att läsa utbildningen i hybridform, vilket innebär att du kommer kunna tillgodogöra dig utbildningen så väl distans som på plats. Vi livestreamar lektionerna och praktiska lektioner genomförs på plats. 

 

En del av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Kurser Östersund 

 • Beskattningsrätt, 50 yhp 
 • Bokslutsarbete och årsredovisning40 yhp  
 • Ekonomistyrning och rapportering, 30 yhp 
 • Examensarbete20 yhp 
 • Företagsekonomi och entreprenörskap, 25 yhp 
 • Juridisk introduktion och handelsrätt, 40 yhp 
 • Kommunikation och retorik, 20 yhp  
 • LIA 1, 50 yhp 
 • LIA 2, 55 yhp 
 • Löpande redovisning och ekonomisystem60 yhp  
 • Redovisning – Offentlig sektor25 yhp 

 Om du ansöker och blir antagen till utbildningen i Östersund så erbjuder det kommunala bostadsbolaget Östersundshem bostadsgaranti, dvs du är garanterad en bostad när du blir antagen.

 

Kurser Göteborg 

 • Beskattningsrätt, 50 yhp
 • Bokslutsarbete och årsredovisning, 50 yhp 
 • Ekonomistyrning och rapportering, 30 yhp 
 • Examensarbete, 20 yhp 
 • Företagsekonomi och entreprenörskap, 25 yhp 
 • Juridisk introduktion och handelsrätt, 40 yhp 
 • Kommunikation och retorik, 30 yhp 
 • LIA 1, 50 yhp 
 • LIA 2, 55 yhp 
 • Löpande redovisning och ekonomisystem, 50 yhp 
 • Redovisning – Offentlig sektor, 15 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

 

 • Redovisningsekonom inom offentlig eller privat verksamhet 
 • Redovisningskonsult med inriktning på bokföring och fakturering 
 • Redovisningskonsult med inriktning på bokslut och deklaration 

 

Vanliga arbetsplatser för en redovisningsekonom är företag inom privat sektor, hos myndighet eller kommun eller konsultföretag.  

 

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 

 • ekonomiska flöden från beställning, order, bokföring till bokslut 
 • uppbyggnad och funktion av olika ekonomisystem 
 • presentations- och argumentationsteknik 
 • lönsamhetsbedömning, likviditetsplanering, finansiering, finansiell planering och budgetering 
 • deklarationer och skatteberäkningar för privatpersoner och näringsverksamheter 
 • skatteärenden för olika bolagsformer 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:  

 

 • Matematik 2 
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här. 


Välj ort