×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Du som är ny i Sverige kan ta del av utbildningen Samhällsorientering. Du kan läsa utbildningen på ditt modersmål eller på ett annat språk som du kan väl. I utbildningen Samhällsorientering får du lära dig om hur det är att bo och leva i Sverige.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Samhällsorientering ger dig en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för att fortsätta samla på dig kunskap i Sverige. Samhällsorientering ger dig kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.Samhällsorientering har undervisning i fyra delar: • Ny i Sverige.
 • Arbete och utbildning.
 • Demokrati.
 • Barn och familj.Totalt är det åtta ämnesområden som behandlas. Alla ämnesområden innehåller likabehandlings-, jämställdhets- och barnperspektiv, samt perspektivet ”värden, välfärdsstat, vardagsliv”.De åtta ämnesområdena är: • Att komma till Sverige.
 • Att bo i Sverige.
 • Att vårda sin hälsa i Sverige.
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
 • Individens rättigheter och skyldigheter.
 • Att påverka i Sverige.
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
 • Att åldras i Sverige.Du kan läsa Samhällsorientering på ditt modersmål eller på ett annat språk som du kan väl. 

EFTER UTBILDNINGEN

Samhällsorientering ska hjälpa dig att komma tillrätta i Sverige. Efter utbildningen är det lättare för dig att komma ut i arbets- och samhällslivet.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Utbildningen Samhällsorientering vänder sig till dig som är ny i Sverige och i åldern 20-64 år. Du kan även ta del av Samhällsorientering om du är ny i Sverige och fyllt 18 år men ännu inte fyllt 20 år, förutsatt att du saknar vårdnadshavare i Sverige.För att ta del av Samhällsorientering ska du ha fått uppehållstillstånd som flykting, av flyktingliknande skäl, som kvotflykting eller som anhöriga till dessa personer.Samhällsorientering kan du kombinera med SFI och Yrkessvenska.

Välj ort