×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du få spetskompetens inom säkerhetsfrågor, arbetsmiljö och ledarskap? Vi lär dig att identifiera och analysera risker för att du ska kunna implementera säkerhetsfrågor i din organisation. Utbildningen riktar sig till dig som gillar att följa med i teknikutvecklingen, att analysera och bedöma risker samt hanterar omvärldsbevakning! Utbildningen tar dig vidare i karriären genom att fördjupa befintlig kompetens inom just dessa områden.  

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs på distans vilket innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten. Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen några fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas. Utbildningen innehåller 1 LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.  

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du fårarbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser   

 • Arbetsmiljö (25p) 
 • Examensarbete (20 p) 
 • IT-säkerhet (35 p) 
 • Juridik (30 p) 
 • Kommunikation och information (30 p) 
 • Ledarskap – organisationspsykologi, att leda i förändring, krishantering (60 p) 
 • Lärande i arbete, LIA 1 (40 p) 
 • Lärande i arbete, LIA 2 (70 p) 
 • Praktiskt och strategiskt säkerhetsarbete (60 p) 
 • Riskanalys och riskhantering (30 p) 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som: 

 • Security Manager
 • Säkerhetschef
 • Säkerhetskoordinator
 • Säkerhetssamordnare
 • Trygghetskoordinator 

 

Efter utbildningen får du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la: 

 • Hur man arbetar med intern och extern kommunikation 
 • Arbetsmiljö 
 • Ledarskap och organisationsutveckling 
 • Identifiera, analysera och hantera säkerhetsrisker 
 • Självständigt kunna tolka lagar och förordningar 
 • Självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett kritiskt förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras undersökningars och rapporters kvalitet.   

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Engelska 6 
 • Samhällskunskap 2 
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk  
 • 1 års heltidsarbete från exempelvis säkerhetsarbete, personalledning, HR eller information/kommunikation  

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

Välj ort