×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Den här kursen passar dig som vill lära dig hur du på ett professionellt sätt bemöter kunder. Du kommer att få lära dig om kommunikation, både verbal och icke verbal och om kulturella skillnader i kommunikationsmönster. Du kommer även att få kunskap om olika målgrupper och kundtyper så att du kan anpassa produkt, service och bemötande på ett lämpligt sätt. I kursen får du även kunskaper om marknadsföring, presentationsteknik och grundläggande skyltning.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kusen innehåller kunskaper om olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de bör hanteras. I kursen ingår även marknadsföring och hur man kan öka försäljningen genom rätt exponering av varor och tjänster.

Kursen ger även kunskaper i skyltning och presentationsteknik samt om kulturella skillnader i kommunikationsmönster.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du på ett yrkesmässigt sätt bemöta kunder och ta emot deras synpunkter. Du kommer även kunna mer om kommunikation och hur du bemöter olika kundtyper samt om olika kulturella kommunikationsmönster. Du kommer även att kunna marknadsföra, exponera och skylta varor och tjänster så att det leder till merförsäljning.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort