×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Det här är en utbildning som innebär att du läser sfi-kurser samtidigt som du får lära dig ett yrke och får möjlighet till jobb. Du läser 350 poäng orienteringskurser och 800 poäng yrkeskurser.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Det här är en utbildning som innebär att du studerar sfi-kurser i kombination med att du får lära dig ett yrke.

Du får läsa 350 poäng orienteringskurser, en sorts introduktion till utbildningen och yrket. Du får också läsa 800 poäng yrkeskurser där du får lära dig yrket.

Under vissa kurser får du vara på en arbetsplats och lära dig om yrket, det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det innebär att du vissa perioder är 2-3 dagar på din apl-plats och resten av dagarna i skolan.

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Orienteringskurs – Yrkesorientering inför kombinationsutbildning
 • Orienteringskurs – Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde
 • Fritidsmiljöer och arenor*
 • Drift och underhåll av fritidsanläggningar*
 • Pedagogiskt ledarskap*
 • Fritid och idrottskunskap*
 • Orienteringskurs – HLR
 • Orienteringskurs -Yrkessvenska inom valt område
 • Information och kommunikation 1***
 • Fritids- och friskvårdsverksamheter**
 • Service och bemötande 1**
 • Entreprenörskap
 • Orienteringskurs – Yrkessvenska inom valt område

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (apl).

*Apl: 3 dagar på skolan, 2 dagar på apl-plats
**Apl: 2 dagar på skolan, 3 dagar på apl-plats
***Sommarkurs/valbar

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du jobba i, till exempel, en ishall, simhall eller på en idrottsplats där man spelar fotboll. I dina arbetsuppgifter kan det bland annat ingå att städa omklädningsrum, klippa gräsmattor, spola is eller laga trasig utrustning. Du har också fått lära dig svenska som du behöver för ditt arbete.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Du behöver ha betyg från sfi-kurs 2C.


Välj ort