×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kurs i svenska för dig som är nyinflyttad i Sverige och har relativt kort skolbakgrund, 6-9 år, från ditt hemland. Du får lära dig prata enklare svenska. Efter kursen kan du använda och förstå enklare ord, meningar och budskap. Du lär dig om det svenska samhället och om grundläggande lagar och regler som finns i Sverige.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I denna kurs blir du säkrare i att prata svenska. Du lär dig att förstå, prata och skriva enkla ord och meningar.

Du lär dig att beskriva dina egna kunskaper och erfarenheter. Du kommer att kunna använda det svenska språket i både skola, arbete och vardag.

Du lär dig också om Sverige och det svenska samhället.

SFI Kurs B handlar om vanliga situationer i vardagslivet där du kan:

  • Förstå tydligt, enkelt tal (hörförståelse).
  • Läsa, förstå och använda enkla texter (läsförståelse).
  • Kommunicera med stöd (muntlig interaktion).
  • Kommunicera med stöd, med ett enkelt språk och med hjälp av gester
  • (muntlig produktion).
  • Skriva några enkla texter för att kommunicera (skriftlig färdighet).

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad kurs kan du prata enklare svenska. Du kan skriva, förstå och förklara enkla ord och texter.

Du får ett betyg efter avslutad kurs.

När du är klar med SFI kurs 1B kan du fortsätta att läsa SFI. Det finns flera kurser i SFI. Efter SFI kan du söka jobb i Sverige.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Inga förkunskaper krävs.

Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, från och med andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att man uppfyller båda dessa kriterier:

  • Man är bosatt i Sverige.
  • Man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Välj ort