×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Sfi kurs 1D är en kurs för dig som kan lite svenska och som bott i Sverige ett tag men som har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland. Du lär dig prata svenska och efter kursen kan du använda och förstå enklare ord, meningar och budskap. Du får också lära dig om det svenska samhället och om grundläggande svenska lagar och regler.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Målet med kursen är att du ska klara av att skriva och läsa enklare texter. Du ska även kunna prata och förstå samtal i vardagen. Du får i denna kurs lära dig grunderna i det svenska språket. Detta gör att du blir säkrare på att prata svenska.
Kursen innehåller olika ämnen. Här är några exempel:
 • utbildning och arbetsliv
 • hälsa
 • nyheter
 • presentation
 • fritid
 • boende
Sfi kurs D handlar om informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetslivet.
I dessa typer av situationer kan du:
 • läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet (läsförståelse)
 • förstå tydligt tal (hörförståelse)
 • kommunicera med viss anpassning till syfte och samtalspartner (muntlig interaktion)
 • kommunicera med viss anpassning till syfte och mottagare (muntlig produktion)
 • skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare för att kommunicera (skriftlig färdighet)

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du prata enklare svenska. Du kan förstå och förklara enkla ord och skriva enkla texter. Du har fått kunskap om Sverige. Du får betyg efter avslutad kurs.
När du är klar med sfi kan du söka jobb i Sverige. Du kan också fortsätta studera genom att läsa Grundläggande svenska som andraspråk (SVA grund) eller andra ämnen på grundläggande nivå. Du behöver läsa grundläggande kurser om du sedan vill läsa till exempel gymnasiekurser eller yrkesutbildningar.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Inga förkunskaper krävs.
Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, från och med andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att man uppfyller båda dessa kriterier:
 • man är bosatt i Sverige.
 • man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge


Välj ort