×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Gillar du att vara ute i skog och mark och brinner för att förvalta skog på hållbart sätt samt delta i en ökad klimatmedvetenhet i en av Sveriges starkaste branscher? Då kanske du ska satsa på skogen! Rollen som skogsplanerare har ett omfattande ansvar att planera för skogsfastigheter på ett lönsamt och hållbart sätt över lång tid. Skogen är en dynamisk bransch där både fysiskt och teoretiskt arbete kombineras. Du måste ha sinne för ekonomi och räkning och tycka det är kul med planering och rådgivning.

Via denna utbildning inhämtar du kunskaper om bland annat skogsbruks- och åtgärdsplanering, avverkning och drivningsteknik, hållbarhet och ekosystemtjänster, hållbar företagsverksamhet och ledarskap inom skoglig bransch. Du får kunskaper om juridik, ekonomi, budget, kalkyler och redovisning i relation till skoglig bransch. Du får också fördjupade kunskaper om certifiering av skog och dess innebörd. Efter avslutad utbildning kommer du kunna upprätta gröna skogsbruksplaner samt självständigt bedöma och identifiera åtgärder för skoglig verksamhet utifrån hållbara värden. Du kommer vara rustad att arbeta med åtgärdsplanering och planera i fält inför gallring eller avverkning, använda digitala verktyg och göra datainsamling. Du kommer på ett affärsmässigt vis kunna presentera din sammanställning, dess slutsatser och dina förslag på åtgärdsplanering för ett grönt och hållbart skogsbruk.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans
Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten. En stor del av materialet är förinspelat och att lektionstid därefter används för övningar och diskussioner

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt fyra fysiska träffar. Varje träff är 1-3 dagar. Mer information om de fysiska träffarna ges till de studerande vid start. De fysiska träffarna kan exempelvis innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.

Utbildningen innehåller en LIA-period.

LIA-perioden ger dig möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Kurser   

 • Examensarbete
 • Företagande inom skogsbruk
 • LIA – Datainsamling och åtgärdsplanering
 • Natur, kultur- och miljövärden
 • Regulatoriska krav och certifiering
 • Skogs – och åtgärdsplanering’
 • Skogsskötsel och ståndsortsegenskaper
 • Skogsuppskattning och datainsamling – GIS och fältstöd
 • Trafikplanering och drivningsteknik

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad utbildning förväntas du tex kunna;

 • Självständigt göra datainsamling och kunna presentera sammanställningar i syfte att utveckla hållbara skogsbruksplaner
 • Självständigt hantera GIS och andra vanligt förekommande program och verktyg för datainsamling
 • Självständigt skapa gröna skogsbruksplaner Självständigt jobba med åtgärdsplanering och uppföljning
 • Självständigt kunna jobba med inköp och rådgivning,
 • Självständigt operera som ledare och med god kommunikation förmedla information till medarbetare så att företaget blir ett konstruktivt och hållbart team i skoglig bransch

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Skogsskötsel 1
 • 1 års heltid relevant yrkeserfarenhet av skog och skogsskötsel

Vi erbjuder även preparandkursen Skog för dig som saknar kursen skogsskötsel 1.


Välj ort