×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Gillar du att vara ute i skog och mark och brinner för att förvalta skog på hållbart sätt samt delta i en ökad klimatmedvetenhet i en av Sveriges starkaste branscher? Då kanske du ska satsa på skogen! Rollen som skogsplanerare har ett omfattande ansvar att planera för skogsfastigheter på ett lönsamt och hållbart sätt över lång tid. Skogen är en dynamisk bransch där både fysiskt och teoretiskt arbete kombineras. Du måste ha sinne för ekonomi och räkning och tycka det är kul med planering och rådgivning.

Via denna utbildning inhämtar du kunskaper om bland annat skogsbruks- och åtgärdsplanering, avverkning och drivningsteknik, hållbarhet och ekosystemtjänster, hållbar företagsverksamhet och ledarskap inom skoglig bransch. Du får kunskaper om juridik, ekonomi, budget, kalkyler och redovisning i relation till skoglig bransch. Du får också fördjupade kunskaper om certifiering av skog och dess innebörd. Efter avslutad utbildning kommer du kunna upprätta gröna skogsbruksplaner samt självständigt bedöma och identifiera åtgärder för skoglig verksamhet utifrån hållbara värden. Du kommer vara rustad att arbeta med åtgärdsplanering och planera i fält inför gallring eller avverkning, använda digitala verktyg och göra datainsamling. Du kommer på ett affärsmässigt vis kunna presentera din sammanställning, dess slutsatser och dina förslag på åtgärdsplanering för ett grönt och hållbart skogsbruk.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Skogsplanerare genomförs på distans.
Utbildningen innehåller en LIA-period, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Skogsplanerare:

 • Examensarbete
 • Företagande inom skogsbruk
 • Lärande i arbete (LIA) – Datainsamling och åtgärdsplanering
 • Natur, kultur- och miljövärden
 • Regulatoriska krav och certifiering
 • Skogs – och åtgärdsplanering’
 • Skogsskötsel och ståndsortsegenskaper
 • Skogsuppskattning och datainsamling – GIS och fältstöd
 • Trafikplanering och drivningsteknik

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad utbildning förväntas du tex kunna;

 • Göra datainsamling och kunna presentera sammanställningar i syfte att utveckla hållbara skogsbruksplaner
 • Hantera vanligt förekommande program och verktyg för datainsamling
 • Skapa gröna skogsbruksplaner
 • Jobba med åtgärdsplanering och uppföljning
 • Jobba med inköp och rådgivning,
 • Operera som ledare och med god kommunikation förmedla information till medarbetare så att företaget blir ett konstruktivt och hållbart team i skoglig bransch

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Skogsskötsel 1
 • 1 års heltid relevant yrkeserfarenhet av skog och skogsskötsel

Vi erbjuder även preparandkursen Skog för dig som saknar kursen skogsskötsel 1.


Välj ort