×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du utvecklas i din roll som barnskötare? Med specialistkunskaper inom lärarmiljöer kan du arbeta mer systematiskt och medvetet med barngruppens utveckling och lärande samt arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Utbildningen passar dig som vill bli ett pedagogiskt stöd och implementera nya arbetssätt och metoder för utveckling av pedagogiska och fysiska miljöer. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans och halvfart
Denna utbildning bedrivs på distans och halvfart med utgångspunkt i Östersund eller Karlskrona så att du kan kombinera studierna med arbete. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.  

 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt 5 fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.
 

 

En del av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Studera på plats och helfart i Stockholm 

Denna utbildning bedrivs även i klassrum på helfart i Stockholm så att du kan bli färdigutbildning inom ett år. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktiska dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. 

 

Kurser   

 • Barnens sinnen och lärmiljöer, 15 yhp 
 • Examensarbete, 15 yhp 
 • Förskolans plats i samhället – uppdrag och läroplan, historia och didaktik, 20 yhp 
 • Hållbart samhälle, utevistelse och natur som lärmiljö, 15 yhp 
 • Kommunikation och ledarskap, 20 yhp 
 • Lek och estetiska processer, 20 yhp 
 • LIA 1, 20 yhp 
 • LIA 2, 20 yhp 
 • Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete, 15 yhp 
 • Rörelse i förskolan – musik, rytmik och hälsa, 30 yhp 
 • Specialpedagogik och språkutveckling, 30 yhp 

 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du jobba som: 

 • Barnskötare med specialistkompetens 
 • Specialiserad barnskötare 
 • Specialistbarnskötare 
 • Specialistutbildad barnskötare

Efter utbildningen har du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la:

 • Läroplanens LPF18’s alla delar och uppdateringar 
 • De globala målen i Agenda 2030 med extra fokus på de gröna målen 
 • Förskoledidaktik 
 • Barnens lek i relation till estetisk verksamhet 
 • Barnens sinnen och olika lärmiljöer 
 • TAKK, ITK och Adekvat digital kompetens 
 • Ledarskap och gruppdynamik 

 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

 • Barns lärande och växande 
 • Pedagogiskt arbete 
 • 1 års yrkeserfarenhet med arbete som barnskötare med barngrupp på förskola 

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

Välj ort