×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Äldre med multisjukdom är en växande grupp i samhället i och med att vi lever allt längre. Dessa behöver professionell vård och omhändertagande. Efter denna specialistundersköterska-utbildning besitter du specialistkompetens för att ta hand om äldre och underlätta deras livssituation och välmående, i deras hem eller på boenden. Både sjuksköterskor och undersköterskor är bristyrken vilket gör att många arbetsgivare ser till kompletterande yrkesgrupper och kompetenser för att stärka sin personalgrupp. Specialistundersköterskan är en sådan kompletterande yrkesgrupp. Denna utbildning passar dig som arbetar inom vården och vill fördjupa din kompetens ytterligare.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande. Denna utbildning bedrivs på distans och på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) med 1-2 schemalagda lektioner i det digitala klassrummet, resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete. All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg så som Teams. Under webbträffarna förs reflekterande samtal och diskussioner. Utbildningen innehåller totalt åtta fysiska träffar då teoretiska och praktiska kunskaper testas via föreläsningar, praktisk färdighetsträning, seminarier eller examinationer.

 

Kurser för Specialistundersköterska på distans

 

 • Geriatriska sjukdomar, 30 yhp
 • Geropsykiatri/Psykisk hälsa-ohälsa, 35 yhp
 • Handledning och ledarskap, 25 yhp
 • Palliativ vård, 25 yhp
 • Salutogent förhållningssätt och välfärdsteknik, 20 yhp
 • Samverkan och dokumentation, 20 yhp
 • Somatisk sjukvård, 30 yhp
 • Äldres livskvalitet, 25 yhp

 

Samarbetspartners

 

Till utbildningen finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

 

 • Karlskrona kommun äldreförvaltningen
 • Kommunal
 • Region Blekinge
 • Region Skåne
 • Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska för multisjuka äldre på olika boenden och andra vårdinrättningar med äldre personer och deras hälsotillstånd. Du har fördjupad kunskap inom bland annat geriatrik, geropsykiatri samt komplexa sjukdomsbilder hos äldre. Du har färdigheter för att föra dokumentation så att du kan planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsarbete. Efter denna specialistundersköterska-utbildning på distans har du kompetens för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande men även verksamhetsutvecklande och kan handleda kollegor och nyanställda.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till Specialistundersköterska multisjuka äldre krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • 1 års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg och/eller personlig assistans motsvarande minst 50% i omfattning.

Välj ort