×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

 Äldre med multisjukdom är en växande grupp i samhället i och med att vi lever allt längre. Dessa behöver professionell vård och omhändertagande. Som specialistundersköterska besitter du specialistkompetens för att ta hand om äldre och underlätta deras livssituation och välmående, i deras hem eller på boenden. Både sjuksköterskor och undersköterskor är bristyrken vilket gör att många arbetsgivare ser till kompletterande yrkesgrupper och kompetenser för att stärka sin personalgrupp. Specialistundersköterskan är en sådan kompletterande yrkesgrupp. Denna utbildning passar dig som arbetar inom vården och vill fördjupa din kompetens ytterligare. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans och halvfart
Denna specialistsjuksköterska-utbildning bedrivs på distans och halvfart (cirka 20 timmar per vecka) med studieorten i Karlskrona. Utbildningen har 1-2 schemalagda lektioner per vecka, resterande tid ägnas åt egna studier, inlämningsuppgifter, grupparbeten. All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg såsom Teams och Pingpong. Under schemalagda lektioner via webben förs reflekterande diskussioner.
 

 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utbildningen har 9 fysiska träffar där varje träff är under två dagar, som innehåller exempelvis examinationer, introduktion av ny kurs, föreläsningar, gruppredovisningar. Dessa träffar är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.
 

 

Specialistundersköterska på distans ställer höga krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan studera på egen hand. Goda datorkunskaper och tillgång till dator är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform. 

 

Kurser (Specialistundersköterska utbildning)

 • Geriatriska sjukdomar, 30 yhp 
 • Geropsykiatri/Psykisk hälsa-ohälsa35 yhp 
 • Handledning och ledarskap25 yhp 
 • Palliativ vård, 25 yhp 
 • Salutogent förhållningssätt och välfärdsteknik, 20 yhp 
 • Samverkan och dokumentation, 20 yhp 
 • Somatisk sjukvård, 30 yhp 
 • Äldres livskvalitet25 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska på olika boenden och andra vårdinrättningar med äldre personer och deras hälsotillstånd.  

 

Specialistundersköterska utbildningen på distans ger dig fördjupad kunskap och kompetens inom bland annat:

 • Geriatrik 
 • Geropsykiatri 
 • Komplexa sjukdomsbilder hos äldre 
 • Dokumentation för planering, genomförande och utvärdering av omvårdnadsarbete 

Efter utbildningen har du kompetens för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande men även verksamhetsutvecklande och kan handleda kollegor och nyanställda. 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Psykologi 1   
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2  
 • 12 månaders arbetslivserfarenhet som undersköterska med minst 50 % i tjänstgöringsgrad

 


Välj ort