×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Om tio år förväntas psykisk ohälsa vara den absolut största folkhälsoutmaningen i världen. Vården har redan personalbrist och satsningar görs nu för att specialistutbilda befintlig personal. Arbetar du som undersköterska eller skötare och vill fördjupa din kompetens inom psykiatrisk vård? Då kan du vidareutbilda dig genom denna ettåriga distansutbildning. Som specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet arbetar du professionellt med att vårda personer med psykisk ohälsa. Utbildningen ger dig rätt verktyg för att arbeta personcentrerat med olika hälsofrämjande insatser. Du får djupare kunskap inom olika psykiatriska sjukdomstillstånd, hur du bemöter och samarbetar med patienter och anhöriga och hur du för korrekt dokumentation och följer rådande lagar och regelverk. Detta är en perfekt utbildning för dig som vill arbeta som skötare inom psykiatrin.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Specialistundersköterska inriktning psykiatri på distans

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande.

 

Denna psykiatriska utbildning bedrivs på distans vilket innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg så som Teams. Under webbträffarna förs reflekterande samtal och diskussioner.

 

Goda datakunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform. Utbildningen ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan studera på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. Att studera på 100% är jämförbart med heltidsarbete.

 

Denna psykiatriska utbildning innehåller två fysiska träffar per termin då teoretiska och praktiska kunskaper testas via föreläsningar, praktisk färdighetsträning, seminarier eller examinationer. Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

Kurser specialistundersköterska psykiatri

  • Examensarbete, 25 yhp
  • Kommunikation och dokumentation, 20 yhp
  • Lagstiftning och Samverkan, 15 yhp
  • LIA, 65 yhp
  • Psykisk ohälsa, 30 yhp
  • Salutogent förhållningssätt, 25 yhp
  • Specialiserad psykiatrisk sjukdomslära, 40 yhp

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

EFTER UTBILDNINGEN

Efter denna utbildning till specialistundersköterska – psykiatri har du kunskap om psykisk hälsa och ohälsa och kan utföra specifik psykiatrisk omvårdnad utifrån olika orsaker och symtom. Du har kunskap om psykiatriska diagnoser och olika behandlingar och kan reflektera över dessa. Du har kompetens att arbeta utifrån ett personcentrerat, hälsofrämjande arbetssätt, självständigt och i grupp. Utbildningen Specialistundersköterska – psykiatri ger dig även färdigheter för att upprätta dokumentation av hela omvårdnadsprocessen och du kan arbeta utefter rådande lagstiftningar och riktlinjer som styr den psykiatriska vården. Efter psykiatri-utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska med psykiatrisk inriktning inom landsting och kommuner samt privata aktörer. Du kan även arbeta som skötare inom psykiatrin.

 

Undersköterska inriktning psykiatri?

Denna utbildning passar för dig som arbetar som undersköterska och som vill rikta in dig på psykiatri. Den psykiatriska inriktning ger dig specialistkunskap inom psykisk ohälsa. Utbildningen är ett bra alternativ till andra utbildningar såsom Undersköterska inriktning psykiatri eller Skötare inom psykiatrisk verksamhet/Skötare inom psykiatrisk vård.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Förkunskapskrav för Specialistundersköterska psykiatrisk verksamhet:

För att bli antagen till denna psykiatri-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

  • Etik och människans livsvillkor
  • Psykiatri 1
  • Ett års yrkeserfarenhet som undersköterska motsvarande 100 % i omfattning

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.

Välj ort