×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du ha en viktig roll för att säkerställa äldre personers välbefinnande genom att vårda och stötta? Specialistundersköterskor inom äldreomsorgen gör verklig skillnad genom att bidra till en meningsfull tillvaro för de äldre.

Som specialistundersköterska inom äldreomsorgen ger du äldre vård och stöd samtidigt som du skapar en trygg och värdig miljö. Du kommer att vara nära människor, lyssna på deras berättelser och skapa en meningsfull vardag. Dessutom spelar du en nyckelroll i att bistå sjuksköterskor och andra vårdprofessionella för att säkerställa att varje individ får den vård och omsorg de behöver.

Äldrevården är inne i en förändring där teambaserat arbete blir allt vanligare. Team som består av olika spetskompetenser där specialistundersköterska är en viktig roll som avlastar sjuksköterskorna med vissa arbetsuppgifter. Även närvård och regionala samarbeten bidrar till spännande förändringar i arbetssätt och arbetsgruppskonstellationer.

Samhället står inför en utmaning med en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar inom vård och omsorg. Andelen äldre ökar och med det behovet av att ta hand om äldre med komplex hälsoproblematik och multisjuka. Genom att utbilda dig till specialistundersköterska inom äldreomsorgen kommer du att få kompetens för att genomföra ett meningsfullt arbete samtidigt som du kommer att vara hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg genomförs på distans.
Utbildningen innehåller en LIA-period, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Specialistundersköterska inom äldreomsorg:

 • Examensarbete
 • Gerontologi och geriatrik
 • Lärande i arbete (LIA)
 • Palliativ vård av äldre i livets slutskede
 • Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel
 • Äldrepsykiatri

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen till specialistundersköterska inom äldreomsorg kan du påbörja en karriär för att jobba som till exempel specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre eller äldrespecialiserad undersköterska.

Du kommer att ha kunskap och kompetens inom bland annat:

 • Använda ett kritiskt tänkande och se nya lösningar i omvårdnaden
 • Initiativförmåga, problemlösning och reflektion
 • Arbeta inom olika samarbetsformer
 • Utveckla, vägleda samt handleda kollegor i professionellt förhållningssätt
 • Handleda förändrings- och kvalitetsarbete
 • Möta människor med ett empatiskt och salutogent förhållningssätt
 • Planera, genomföra, dokumentera, följa upp omvårdnad/omsorg med fokus på en ökad eller bevarad hälsa
 • Reflektera över sitt arbete utifrån medvetna etiska ställningstaganden
 • Identifiera problem och möjligheter utifrån psykisk hälsa/ohälsa

Genomsnittslönen före en specialistundersköterska inom äldreomsorg ligger på 31 300 kr i månaden*

*Källa: Scb.se

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till utbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper, eller motsvarande:

 • Lägst betyget E/3/G i Anatomi och fysiologi 1 och 2
 • Lägst betyget E/3/G i Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
 • Lägst betyget E/3/G i Gerontologi och geriatrik Hälso- och sjukvård 1 och 2
 • Lägst betyget E/3/G i Omvårdnad 1 och 2
 • Lägst betyget E/3/G i Psykiatri 1 och 2
 • Lägst betyget E/3/G i Psykologi 1
 • Lägst betyget E/3/G i Social omsorg 1 och 2
 • Lägst betyget E/3/G i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Yrkeserfarenhet: Ett års heltidsarbete som undersköterska.

Saknar du behörighet?

Om du saknar behörighet så kan du läsa in ämnen hos oss inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Kursen, som är avgiftsfri, är på distans och förbereder dig i de ämnen som du saknar. Du läser den online, i egen takt, under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.


Välj ort