×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Befolkningen lever allt längre och det ställs högre krav för att få arbeta med människor i livets slutskede. Därför finns det en stor brist på specialistundersköterskor med kunskap inom palliativ vård. Det här är ett yrke för dig som vill se till så att människor får det så bra som möjligt i slutet av deras liv. Denna utbildning kommer bland annat ge dig kunskap om etiska dilemman, döendets olika stadier och stöd åt anhöriga. Den här utbildningen passar dig som arbetar inom vården och som vill få specialistkunskap inom ett av vårdens viktigaste områden. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildningen bedrivs på distans
I Karlskrona bedrivs denna utbildning på distans och på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) med 1-2 schemalagda lektioner per vecka i det digitala klassrummet, resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete.
 

All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg så som Teams. Goda datorkunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform.  

 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utbildningen innehåller fysiska träffar, då teoretiska och praktiska kunskaper testas via föreläsningar, praktisk färdighetsträning, seminarier eller examinationer.

 

En del av utbildningen gör du ute på en arbetsplats
Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Kurser för palliativ vård-utbildning

 • Etik och värdegrund, 20 yhp 
 • Handledning och dokumentation, 20 yhp 
 • LIA, 30 yhp 
 • Livskvalité i palliativ vård (Examensarbete), 20 yhp 
 • Närståendestöd, 25 yhp 
 • Palliativ medicinteknik, 20 yhp 
 • Specialiserad palliativ vård, 25 yhp 
 • Symtomhantering, 30 yhp 
 • Teamarbete, organisation och välfärdsteknik, 20 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska med inriktning mot palliativ vård på olika vårdinrättningar och sjukhus.  

 

Efter palliativ vård-utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 

 • Palliativ vård vid olika diagnoser 
 • Etiskt förhållningssätt 
 • Farmakologisk och icke farmakologisk symtomhantering 
 • Medicinsk och social dokumentation enligt gällande lagstiftning 
 • Kriser och krishantering 
 • Vårdplanering/SIP 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Anatomi och fysiologi 1  
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Psykologi 1  
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • 12 månaders arbetslivserfarenhet som undersköterska med minst 50 % i tjänstgöringsgrad

 


Välj ort