×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Befolkningen lever allt längre och det ställs högre krav för att få arbeta med människor i livets slutskede. Därför finns det en stor brist på specialistundersköterskor med kunskap inom palliativ vård. Det här är ett yrke för dig som vill se till så att människor får det så bra som möjligt i slutet av deras liv. Denna utbildning kommer bland annat ge dig kunskap om etiska dilemman, döendets olika stadier och stöd åt anhöriga. Den här utbildningen passar dig som arbetar inom vården och som vill få specialistkunskap inom ett av vårdens viktigaste områden. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Specialistundersköterska palliativ vård genomförs på distans.

Kurser för programmet Specialistundersköterska palliativ vård:

 • Etik och värdegrund
 • Handledning och dokumentation
 • Examensarbete
 • Närståendestöd 
 • Palliativ medicinteknik
 • Specialiserad palliativ vård
 • Symtomhantering
 • Teamarbete, organisation och välfärdsteknik 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska med inriktning mot palliativ vård på olika vårdinrättningar och sjukhus.  

Efter palliativ vård-utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 • Palliativ vård vid olika diagnoser 
 • Etiskt förhållningssätt 
 • Farmakologisk och icke farmakologisk symtomhantering 
 • Medicinsk och social dokumentation enligt gällande lagstiftning 
 • Kriser och krishantering 
 • Vårdplanering/SIP 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Anatomi och fysiologi 1  
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Psykologi 1  
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid som undersköterska

 


Välj ort