×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Brinner du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling och livskvalitet? Känner du dig mogen att inspirera och vägleda dina arbetskollegor i det pedagogiska arbetet? Då är utbildningen Stödpedagog något för dig. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom individanpassat vardagsstöd samtidigt som du får den kompetens som krävs för att kunna ta en mer ledande roll i teamet för att stärka kvalitén på brukarstödet. Utbildningen ges på halvfart så att du har möjlighet att kombinera arbete och studier.  

 

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans och halvfart
Denna stödpedagog utbildningen bedrivs på distans och
du studerar på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) vilket innebär möjligheter till fortsatt yrkesarbete vid sidan av studierna. 1-2 dagar i veckan är det schemalagda lektioner i det digitala klassrummet och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg. Under webbträffarna förs reflekterande samtal och diskussioner. 

I Umeå så heter den här utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Goda datorkunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform. Utbildningen ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan studera på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utbildningen innehåller totalt åtta (Göteborg) respektive 10 (Karlskrona) fysiska träffar där varje träff är under två dagar, då teoretiska och praktiska kunskaper testas via föreläsningar, praktisk färdighetsträning, seminarier eller examinationer.

En del av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Kurser för stödpedagog utbildning på distans

 • Dokumentation och kvalitetssäkring15 yhp 
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yhp 
 • Examensarbete25 yhp 
 • Funktionsnedsättningar, 25 yhp 
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 yhp 
 • LIA20 yhp 
 • Människan i utveckling15 yhp 
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp 
 • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som Stödpedagog på boenden enligt SOL och LSS, korttidsboenden för barn/ungdomar och vuxna, inom daglig verksamhet samt inom skolverksamheten.  

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 • olika intellektuella, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar samt hur du förhåller dig till dessa på ett etiskt och professionellt sätt.  
 • olika kommunikationsmetoder inom funktionshinderområdet 
 • individanpassade pedagogiska metoder som främjar brukarens självständighet och delaktighet. Vägledning av kollegor i användandet av pedagogiska och kommunikativa metoder. 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:   

 • Hälsopedagogik  
 • Specialpedagogik 1  
 • Specialpedagogik 2  
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 
 • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.   


Välj ort