×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Svenska 1 får du studera och arbeta med det svenska språket. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att läsa, tala och skriva på svenska. Under kursens gång kommer du bland annat få i uppgift att läsa skönlitteratur, skriva olika typer av texter, hantera källor och studera svenska språkets uppbyggnad, samt hur det varierar i olika situationer. Du får också hålla ett muntligt föredrag med stöd av en bildpresentation.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I denna kurs utvecklas din förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Du kommer att läsa och reflektera över texter, såsom centrala skönlitteratära verk av svenska och andra författare, såväl manliga som kvinnliga. Du kommer även få i uppgift att skriva argumenterande text och hålla ett muntligt föredrag. Kursen ger dig också en inblick i språkriktighet, grammatik och litteraturvetenskap.
Kursen Svenska 1 ger dig kunskaper om:
Muntlig presentation med stöd av bildpresentation Skriftlig argumentation. Språklig variation. Skrivprocessen.
Referatteknik.
Ordklasser och satsdelar.
Bra att veta:
Till kursen ska två skönlitterära romaner läsas.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Har du utvecklat dina kunskaper inom det svenska språket. Du har bland annat fått kunskap om skrivprocessen, referatteknik samt ordklasser och satsdelar.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort