×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Det här är en kurs som ger djupare insikt i kunskaperna i svenska. Efter avslutad kurs ska du kunna läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt. Du ska även ha kunskap om språkets uppbyggnad av ord och fraser.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Du får träna på att läsa texter och att samtala om innehåll, budskap och dina åsikter om texterna. De texter du läser får du även träna på att sammanfatta. Du skriver olika slags texter som är anpassade till mottagare och syfte. Du tränar på att skriva olika slags texter och kombinera med exempelvis en bild eller film för att få ett tydligare budskap. Till dina texter samlar du information och visar vad som är dina åsikter och vad som är annan information. Du bearbetar dina texter utifrån respons och ger omdömen om andras texter. Du samtalar om olika ämnen och håller ett muntligt föredrag.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kommer du att känna dig säkrare på att tala och skriva svenska. Du vet hur du ska använda språket i din vardag. Du kan fortsätta dina studier med delkurs 4.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att läsa Svenska som andraspråk delkurs 3 ska du tidigare ha läst kursen Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.
Se om du är behörig att läsa grundläggande vuxenutbildning.


Välj ort