×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Intresset och förståelsen för värdet av natur och gröna miljöer ökar i samhället. Allt fler inser fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer vilket gör att efterfrågan på trädgårdsmästare blir alltmer omfattande. Yrket har tidigare mestadels inneburit praktiska skötselmoment men nu ställs högre krav på att självständigt kunna driva projekt, genomföra inventeringar av utemiljö, göra kostnadsberäkningar, utföra beställningar samt arbetsleda. Yrket passar dig som vill arbeta kreativt, fysiskt och utomhus. Denna utbildning är den enda kompletta trädgårdsutbildningen med inriktning mot park och kulturlandskap i hela Sverige. Den mycket populära utbildningen på Hermods har försett länet och närliggande regioner med mängder av kompetent arbetskraft.  

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Trädgårdsmästare inom park/kulturlandskap genomförs på plats i klassrum eller via hybrid.
Utbildningen innehåller tre LIA-perioder, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Trädgårdsmästare inom park/kulturlandskap:

 • Arbetsledning och entreprenörskap
 • Examensarbete
 • Fördjupad växtkunskap
 • Kvalificerad beskärning och trädvård
 • Kvalificerad markbyggnad
 • Kvalificerad skötsel av parker och trädgårdar
 • Landskapsvård
 • Lärande i arbete (LIA) – Fördjupning
 • Lärande i arbete (LIA) – Landskapsvård
 • Lärande i arbete (LIA) – skötsel och anläggning
 • Mark och Växtnäringslära
 • Odling

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta inom:

 • Parkförvaltningar,  
 • Yyrkogårdar, handelsträdgårdar, besöksträdgårdar,  
 • Bostadsbolag samt privata skötsel- och anläggningsföretag. 

Bland arbetsgivarna för trädgårdsmästare finns kommunala parkförvaltningar, kyrkogårdar, handelsträdgårdar, besöksträdgårdar, bostadsbolag samt privata skötsel- och anläggningsföretag.  

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 • planering av arbete utifrån årscykel med hänsyn till miljö och ekonomi 
 • skötselåtgärder i park, kulturlandskap samt tätortsnära skog ur ett historiskt perspektiv  
 • anläggning och skötsel av trädgård  
 • Vanligt förekommande maskiner och redskap, däribland motorsåg 
 • Växter och dess fysiologi 
 • Arbetsledning för att leda projekt

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:   

 • Fordon och redskap  
 • Marken och växternas biologi 
 • Växtkunskap 1 
 • Minst 6 månaders om 50% sammanlagd yrkeserfarenhet inom grön näring, arbetsledning eller inom annan bransch. 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.    


Välj ort