×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Intresset och förståelsen för gröna miljöer ökar i samhället. Allt fler inser fördelarna med gröna utomhusmiljöer i staden, där höga naturvärden, renare luft och tillgängliga platser för välbefinnande blir allt viktigare och där funktionalitet och estetik i kombination spelar stor roll. Förutom praktiska färdigheter ställs alltmer omfattande och högre krav på teoretiska kunskaper i rollen som utbildad trädgårdsmästare.

Några exempel på teoretiska färdigheter är att upprätta skötselplaner och inventera utemiljöer, kostnadsberäkningar, rita rabattförslag med relevant växtinnehåll, driva projektarbete, tolka arbetsmiljölagar och ha de teoretiska verktygen för att kunna arbetsleda.

Inom trädgårdsbranschen finns ett brett spektrum av olika arbetsområden. Kyrkogårdar, offentliga parker, historiska parker och trädgårdar, bostadsgårdar, kulturarvsområden, naturområden, privata trädgårdar och rekreationsområden är alla exempel på platser som behöver professionell vård och skötsel av utbildad trädgårdsmästare. Yrket passar dig som vill kombinera fysiskt arbete utomhus där du samtidigt får tillämpa dina teoretiska kunskaper och få utlopp för din kreativitet.

Göteborgs stad är inne i ett nytt skede där man planerar för en grön och hållbar stad med ökad biologisk mångfald och tillgänglighet. Hermods trädgårdsmästarutbildning har ett nära samarbete med både stora och små aktörer i Göteborg och vi utbildar kommande generations trädgårdsmästare som möter upp stadens mål och visioner för både centrum och stadsnära natur.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner där både praktiska och teoretiska moment ingår, resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består av praktiskt arbete i utomhusmiljö men även av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.

Utbildningen är platsbunden, men för att möta efterfrågan om flexibla utbildningar kan vissa moment komma att förläggas på distans och/eller ges möjlighet att ta del av hemifrån via streaming.

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats
Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

Gör din LIA utomlands
Hermods Yrkeshögskola ingår i Erasmus+ som är ett europeiskt program för internationellt samarbete för utbildning. Läs mer om Erasmus+ här. Programmet förser dig som studerande med ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehälle under hela perioden. Du letar själv upp en LIA-plats där du önskar göra din Internationella LIA. Vi på Hermods YH finns såklart tillhands om du behöver stöd eller hjälp under tiden. För mer information om Erasmus+ och LIA utomlands, kontakta din utbildningsledare.

Kurser 

 • Kvalificerad skötsel av parker o trädgårdar 
 • Arbetsledning och entreprenörskap 
 • Examensarbete
 • Fördjupad växtkunskap
 • Kvalificerad beskärning och trädvård
 • Kvalificerad markbyggnad
 • Landskapsvård   
 • Mark och växtnäringslära 
 • Odling
 • LIA – Fördjupning
 • LIA – Skötsel och anläggning

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • Arbetsledare inom trädgård
 • Trädgårdsmästare 
 • Stadsträdgårdsmästare

Bland arbetsgivarna för trädgårdsmästare finns kommunala parkförvaltningar, kyrkogårdar, handelsträdgårdar, besöksträdgårdar, bostadsbolag samt privata skötsel- och anläggningsföretag.  

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 • planering av arbetet utifrån årscykel med hänsyn till miljö och ekonomi 
 • skötselåtgärder i natur- och kulturlandskap ur ett ekologiskt perspektiv 
 • anläggning och skötsel av trädgård 
 • vanligt förekommande maskiner och redskap 
 • växter och dess fysiologi 
 • arbetsledning för att leda projekt och medarbetare 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:   

 • Fordon och redskap  
 • Marken och växternas biologi 
 • Växtkunskap 1 
 • Minst 6 månaders om 50% sammanlagd yrkeserfarenhet inom grön näring eller arbetsledning inom valfri bransch.

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.    


Välj ort