×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Intresset och förståelsen för gröna miljöer ökar i samhället. Allt fler inser fördelarna med gröna utomhusmiljöer i staden, där höga naturvärden, renare luft och tillgängliga platser för välbefinnande blir allt viktigare och där funktionalitet och estetik i kombination spelar stor roll. Förutom praktiska färdigheter ställs alltmer omfattande och högre krav på teoretiska kunskaper i rollen som utbildad trädgårdsmästare.

Några exempel på teoretiska färdigheter är att upprätta skötselplaner och inventera utemiljöer, kostnadsberäkningar, rita rabattförslag med relevant växtinnehåll, driva projektarbete, tolka arbetsmiljölagar och ha de teoretiska verktygen för att kunna arbetsleda.

Inom trädgårdsbranschen finns ett brett spektrum av olika arbetsområden. Kyrkogårdar, offentliga parker, historiska parker och trädgårdar, bostadsgårdar, kulturarvsområden, naturområden, privata trädgårdar och rekreationsområden är alla exempel på platser som behöver professionell vård och skötsel av utbildad trädgårdsmästare. Yrket passar dig som vill kombinera fysiskt arbete utomhus där du samtidigt får tillämpa dina teoretiska kunskaper och få utlopp för din kreativitet.

Göteborgs stad är inne i ett nytt skede där man planerar för en grön och hållbar stad med ökad biologisk mångfald och tillgänglighet. Hermods trädgårdsmästarutbildning har ett nära samarbete med både stora och små aktörer i Göteborg och vi utbildar kommande generations trädgårdsmästare som möter upp stadens mål och visioner för både centrum och stadsnära natur.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner där både praktiska och teoretiska moment ingår, resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består av praktiskt arbete i utomhusmiljö men även av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats
Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

Gör din LIA utomlands
Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

Kurser 

 • Kvalificerad skötsel av parker o trädgårdar, 50 yhp 
 • Arbetsledning och entreprenörskap, 40 yhp 
 • Examensarbete, 35 yhp 
 • Fördjupad växtkunskap, 50 yhp 
 • Kvalificerad beskärning och trädvård, 20 yhp 
 • Kvalificerad markbyggnad, 20 yhp 
 • Landskapsvård, 40 yhp    
 • Mark och Växtnäringslära, 20 yhp 
 • Odling, 25 yhp
 • LIA – Fördjupning, 30 yhp
 • LIA – Skötsel och anläggning, 70 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • Arbetsledare inom trädgård
 • Trädgårdsmästare 
 • Stadsträdgårdsmästare

Bland arbetsgivarna för trädgårdsmästare finns kommunala parkförvaltningar, kyrkogårdar, handelsträdgårdar, besöksträdgårdar, bostadsbolag samt privata skötsel- och anläggningsföretag.  

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 • planering av arbetet utifrån årscykel med hänsyn till miljö och ekonomi 
 • skötselåtgärder i natur- och kulturlandskap ur ett ekologiskt perspektiv 
 • anläggning och skötsel av trädgård 
 • vanligt förekommande maskiner och redskap 
 • växter och dess fysiologi 
 • arbetsledning för att leda projekt och medarbetare 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:   

 • Fordon och redskap  
 • Marken och växternas biologi 
 • Växtkunskap 1 
 • Minst 6 månaders om 50% sammanlagd yrkeserfarenhet inom grön näring eller arbetsledning inom valfri bransch.

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.    


Välj ort