×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Intresset och förståelsen för värdet av natur och gröna miljöer ökar i samhället. Allt fler inser fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer vilket gör att efterfrågan på trädgårdsmästare blir alltmer omfattande. Yrket har tidigare mestadels inneburit praktiska skötselmoment men nu ställs högre krav på att självständigt kunna driva projekt, genomföra inventeringar av utemiljö, göra kostnadsberäkningar, utföra beställningar samt arbetsleda. Yrket passar dig som vill arbeta kreativt, fysiskt och utomhus. I Stockholm tittar man på flera olika lösningar för storstadsmiljöer såsom takträdgårdar, växtväggar och odling i offentlig miljö. Huvudstadens parker och trädgårdar är dessutom mycket uppskattade besöksmål som måste förvaltas på ett professionellt sätt.  

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs på heltid i Stockholm. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.  

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller tre LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser 

 • Arbetsledning och ledarskap, 15 yhp 
 • Ekonomi och entreprenörskap, 15 yhp 
 • Examensarbete, 30 yhp 
 • Fördjupad växtkunskap, 40 yhp 
 • LIA – Skötsel, drift och förvaltning, 40 yhp 
 • LIA – Specialisering, 20 yhp 
 • LIA -Tätortsnära natur och mark, 40 yhp 
 • Markbyggnad, 15 yhp 
 • Miljökunskap, 20 yhp 
 • Odlingskunskap, 20 yhp 
 • Projekt och utveckling, 20 yhp 
 • Skötsel, drift och förvaltning, 40 yhp 
 • Specialiserad beskärning och trädvård, 25 yhp 
 • Specialiserad mark och växtnäringslära, 20 yhp 
 • Tätortsnära skog och natur, 20 yhp 
 • Växtanvändning, 20 yhp 

   

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

 

 • Driftsamordnare inom utemiljö 
 • Arbetsledare inom parkförvaltning/trädgård 
 • Parkförvaltare 
 • Trädgårdsmästare inom parkskötsel och/eller anläggning 

Bland arbetsgivarna för trädgårdsmästare finns kommunala parkförvaltningar, kyrkogårdar, handelsträdgårdar, besöksträdgårdar, bostadsbolag samt privata skötsel- och anläggningsföretag.  

 

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 

 • Skötselåtgärder i natur- och kulturlandskap ur ett ekologiskt och historiskt perspektiv 
 • Planering av arbetet utifrån årscykel med hänsyn till miljö och ekonomi 
 • Anläggning och skötsel av trädgård 
 • Hantering av vanligt förekommande maskiner och redskap 
 • Växter och dess fysiologi 
 • Arbetsledning för att leda projekt och medarbetare 

 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:   

 

 • Fordon och redskap  
 • Marken och växternas biologi 
 • Växtkunskap 1 
 • Minst 6 månaders om 50% sammanlagd yrkeserfarenhet inom grön näring eller arbetsledning och/eller praktiskt hantverkskunnande inom snickeri.  

 

Saknar du någon av de tre kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans via en så kallad preparandkurs som erbjuds i samband med att du ansöker till utbildningen. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor, utifrån en given deadline som sker i dialog med Hermods antagningsenhet. Läs mer om våra preparandkurser här.    


Välj ort