×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vår undersköterskeutbildning är en yrkesutbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Yrket som undersköterska kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden och undersköterskeutbildningen består både av ämneskurser, kurser om vårt samhälle samt i det svenska språket.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

För att bli undersköterska läser du i utbildningen kurser inom vård och omsorg. I utbildningen ingår det även arbetsplatsförlagt lärande (apl) i tre kurser där du tränar på att praktisera dina kunskaper ute i olika verksamheter.

Bli undersköterska via utbildning på distans 

Vi erjuder distansutbildning till undersköterska. När du läser vår undersköterskautbildning på distans så innebär det att du läser flera delkurser. Du läser alla kurserna i vår lärplattform Novo och till din hjälp har du studieguider som guidar dig genom kursens olika moment. Under kursens gång så ingår det ett antal inlämningsuppgifter, det vi kallar för uppdrag och dessa rättas och bedöms av din webblärare. Alla kurser avslutas med en muntlig examination som sker via Zoom. Du får betyg i samtliga undersköterskakurser som du slutför och när du är klar med samtliga så får du ett diplom som visar att du genomfört din distansutbildning till undersköterska.

Kurser som ingår i undersköterskeutbildningen

*Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande).
** Kursen innehåller HLR (hjärt- och lungräddning). I Hälso- och sjukvård 1 ingår vuxen-HLR och i Hälso- och sjukvård 2 ingår S-HLR vuxen och barn-HLR

Bra att veta:

  • Om du kompletterar med kurser upp till 2400 poäng inklusive godkänt gymnasiearbete så blir du behörig till högskolestudier.
  • Flera kommuner erbjuder distansutbildning till undersköterska.

EFTER UTBILDNINGEN

När du slutfört din undersköterskeutbildning på komvux har du möjlighet att arbeta som undersköterska inom funktionsnedsättningsområdet, psykiatri, hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.

Undersköterska är ett varierat yrke och dina arbetsuppgifter kan skilja sig åt beroende på var du jobbar. Din arbetsplats kan bland annat finnas inom äldreomsorgen och du arbetar då ofta inom hemtjänsten. Dina arbetsuppgifter består då av att hjälpa den boende med saker som hen kan behöva hjälp med som till exempel sköta hygienen, byta kläder eller lägga om eller tvätta sår. I din roll som undersköterska på en vårdcentral så kan viss provtagning ingå och på ett sjukhus så kan det innebära att du ansvarar för sjukvårdsmateriel, kontrollera blodtryck och temperatur samt serverar mat till patienterna.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Goda kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper är en fördel när du ska läsa en vård- och omsorgsutbildning.

För att ansöka om undersökterskeutbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Gymnasial yrkesutbildning
Yrkesutbildning på gymnasial nivå kräver betyg från grundskola eller motsvarande samt grundläggande svenska/svenska som andraspråk och matematik.


Välj ort