×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

VA-ingenjör utbildning

Efter vår VA-projektör utbildning kan du jobba som VA-ingenjör, då arbetar du med vattenförsörjningen i Sverige och ser till så att alla har tillgång till rent vatten och fungerande avlopp. En betydelsefull roll i samhället och för att vårt vardagliga liv ska fungera. Som VA-ingenjör är du med vid nyproduktion eller ombyggnation av hus och vägar och skapar modeller och ritningar för projekt inom vatten och avlopp. Många av Sveriges vattenverk är gamla och behöver klimatanpassas samtidigt som en ökad befolkningsutveckling och nya miljökrav ökar behovet av VA-kompetens. Bristen på utbildad personal anses vara så pass stor att andel ut i jobb direkt efter examen är mycket hög. Vår VA-projektör utbildning passar dig som vill arbeta med att utveckla en hållbar vattenförsörjning för Sverige där alla har tillgång till rent vatten, där spillvatten tas tillvara på och där regnvatten leds bort från gator och torg på ett bra sätt. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen VA-ingenjör genomförs på distans.
Utbildningen innehåller två LIA-perioder, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet VA-ingenjör:

 • Anläggningsmetoder Asset Management- strategisk tillgångsförvaltning
 • Examensarbete
 • Hållbar dimensionering av VA-system
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Markförlagda VA-ledningar
 • Project Management
 • VA-juridik
 • VA-projektering
 • CAD
 • VA-system och blågrön dagvattenhantering

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • VA-ingenjör 
 • VA-konsult 
 • VA-projektör 

Vanliga arbetsplatser för en VA-ingenjör är konsultföretag, inom kommun och landsting eller på vatten- och reningsverk.  

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom: 

 • Kompetens för att arbeta i CAD-miljöer, producera projekteringsritning, datorstödd konstruktion
 • Kompetens för att arbeta med geoteknik och arbeta med geoteknisk riskbedömning
 • Kompetens för att arbeta med material- och metodkunskap kopplat till VA
 • Kompetens för att arbeta med olika anläggningstekniska metoder, fokus på hållbarhet/miljö
 • Kompetens för att arbeta med VA-ledningsnät, självfallsystem och LTA stationer
 • Kompetens för att hantera branschenlig VA-projektering, VA-system
 • Kompetens för att hantera/leda ett projekt i sin helhet, från idé till resultat och uppföljningsfas
 • Kompetens i aktuell lagstiftning
 • Kompetens i systematisk och metodisk underhållsplanering, åtgärder och uppföljning

Genomsnittslönen för en VA-ingenjör ligger på 45 900 kr i månaden*

*Källa: Scb.se

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Förkunskaper och behörighet 

För att bli antagen till vår utbildning till VA-ingenjör krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i följande kurs eller motsvarande förkunskaper:  

 • Matematik 2 

 Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

 


Välj ort