×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

VA-ingenjör utbildning

Efter vår VA-projektör utbildning kan du jobba som VA-ingenjör, då arbetar du med vattenförsörjningen i Sverige och ser till så att alla har tillgång till rent vatten och fungerande avlopp. En betydelsefull roll i samhället och för att vårt vardagliga liv ska fungera. Som VA-ingenjör är du med vid nyproduktion eller ombyggnation av hus och vägar och skapar modeller och ritningar för projekt inom vatten och avlopp. Många av Sveriges vattenverk är gamla och behöver klimatanpassas samtidigt som en ökad befolkningsutveckling och nya miljökrav ökar behovet av VA-kompetens. Bristen på utbildad personal anses vara så pass stor att andel ut i jobb direkt efter examen är mycket hög. Vår VA-projektör utbildning passar dig som vill arbeta med att utveckla en hållbar vattenförsörjning för Sverige där alla har tillgång till rent vatten, där spillvatten tas tillvara på och där regnvatten leds bort från gator och torg på ett bra sätt. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera i klassrum i Stockholm

Vår VA-ingenjör utbildning bedrivs i klassrum i Stockholm. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktiska dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. 

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats som VA-ingenjör. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Kurser   

 • Anläggningsmetoder, 25 yhp 
 • Branschjuridik, 20 yhp
 • Dimensionering och hållbar konstruktion av VA-system, 40 yhp 
 • Drift och underhåll av VA-ledningssystem, 40 yhp  
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • LIA 1, 60 yhp 
 • LIA 2, 80 yhp 
 • Markförlagda ledningssystem, 30 yhp 
 • Projektmetodik, affärsprocess och ledning, 30 yhp 
 • VA-projektering CAD, 30 yhp 
 • VA-system, 20 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 

 • VA-ingenjör 
 • VA-konsult 
 • VA-projektör 

Vanliga arbetsplatser för en VA-ingenjör är konsultföretag, inom kommun och landsting eller på vatten- och reningsverk.  

 

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom: 

 

 • VA-system och hållbara anläggningscykler 
 • ritningsstandarder och projekt i CAD-miljö 
 • dimensionering och konstruktion av VA-system 
 • material och metoder inom vatten och avlopp 
 • driftplanera med fokus på miljö och hållbarhet 

 Allt som är nödvändigt för att kunna arbeta som VA-ingenjör. 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Förkunskaper och behörighet 

För att bli antagen till vår utbildning till VA-ingenjör krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Matematik 2 

 Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

 


Välj ort