×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Som ventilationstekniker arbetar du t ex med ventilationssystem, energi- och driftoptimering, ombyggnationer och nybyggnation. Du får i utbildningen med dig fördjupade kunskaper och kompetens inom CAD och ritningsstandarder så att du självständigt kan konstruera och arbeta inom CAD.

En stor del av dagens system inom byggnader arbetar i samverkan, vilket innebär att du i din roll behöver ha god kunskap och kompetens inom fastighetstekniska system såsom värme, kyla och ventilation samt även de styr- och reglersystem som hanterar dem. Därför är detta självklara och viktiga delar i utbildningen.

En annan vanlig roll som ventilationstekniker är att vara en viktig kugge gällande rent tekniska lösningar inom projekt, såväl vid nybyggnation som vid ombyggnation. Du är den som har det ventilationstekniska kunnandet och blir därmed rådfrågad. I utbildningen ingår också projektledning och projektmetodik så att du självständigt ska kunna leda projekt.

Yrket passar dig som vill arbeta projektinriktat med varierande arbetsdagar och med mycket ansvar. Idag råder det stor kompetensbrist både inom byggbranschen generellt och ventilationsbranschen specifikt.

Det sker en stor renoveringsvåg inom Europa i och med EU´s gröna giv och här har du en chans att bli en efterfrågad resurs inom det arbetet. Energibesparande åtgärder inom ventilation har stor potential och du kan genom detta även bidra till minskad energianvändning.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Ventilationstekniker genomförs på distans.
Utbildningen innehåller två LIA-perioder, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Ventilationstekniker:

 • Branschanpassad matematik
 • CAD
 • Ellära
 • Energieffektivisering – besparing och teknik
 • Examensarbete
 • Klimat- och miljöhantering
 • Lärande i arbete (LIA) 1
 • Lärande i arbete (LIA) 2
 • Projektledning och projektmetodik
 • Regelverk och juridik
 • Styr- och reglerteknik
 • Ventilationsteknik och system

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen till Ventilationstekniker kan du bland annat arbeta som/med: 

 • Ventilationstekniker
 • Servicetekniker
 • Projektledare
 • Energioptimering
 • Cad och ritningsteknik

Vanliga arbetsplatser för ventilationstekniker är byggföretag, konsultföretag eller entreprenadföretag.

Utbildningen till ventilationstekniker ger dig bland annat kompetens att: 

 • Agera projektledare med situationsanpassad projektmetodik och ledning samt besitta avancerad kompetens inom hel projektcykel
 • Slutföra förelagda projekt i CAD-miljö
 • Självständigt arbeta med energieffektiva metoder med fokus på ekonomiska, digitala och miljömässiga lösningar

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Matematik 2


Välj ort