×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Det här är utbildningen för dig som har ett intresse för teknik, problemlösning, design, miljö och projektledning. Bli framtidens VVS-ingenjör och arbeta med att energieffektivisera bostäder och fastigheter, antingen i nyproduktion eller i den omställning som ska göras i det redan byggda beståndet. Som VVS-ingenjör projektleder, designar och förvaltar du installationer och teknikfrågor i fastigheter på ett så energisparande och effektivt sätt som möjligt. Du skapar trivsamma, energioptimerade och välfungerande inomhusmiljöer för människor att bo och arbeta i.

Du är alltså i mitt i framtidens viktigaste frågor. I arbetet utför du beräkningar och kalkyler samt jobbar i designprogram för att läsa och skapa såväl ritningar som manualer. I konstruktionsarbetet arbetar du ofta väldigt nära den verksamhet som ska utnyttja byggnaden vilket gör att projektarbete, kommunikation och samarbete också är kompetenser du får i utbildningen. Om du ansvarar för ett helt projekt, från början till slut, planerar du produktionen av ekonomi, tid och personal. VVS står för värme, ventilation och sanitet.

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.  

Läser du utbildningen i Örebro så gäller studieformen hybrid. Hybrid innebär utbildningsform där den studerande kommer kunna tillgodogöra sig utbildningen så väl distans som på plats. Då vi livestreamar lektionerna. Praktiska lektioner genomförs på plats.

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Kurser Stockholm

 • Branschanpassad matematik
 • Branschanpassad värmelära
 • Byggkonstruktion
 • Cad-projektering
 • Entreprenadjuridik
 • Entreprenadkalkylering 
 • Examensarbete
 • Förnybar energi
 • Kommunikation & affärsmannaskap
 • Kylteknik/klimatsystem
 • LIA 1 
 • LIA 2 
 • Projektledning 
 • Styr-, regler- & övervakningsteknik 
 • Ventilation
 • Värmeinstallationer 
 • Sanitet

Kurser Helsingborg

 • Branschanpassad matematik 
 • Branschanpassad värmelära
 • Byggkonstruktion
 • Cad-projektering
 • Entreprenadjuridik
 • Entreprenadkalkylering
 • Examensarbete 
 • Förnybar energi 
 • Kommunikation & affärsmannaskap 
 • Kylteknik/klimatsystem
 • LIA 1 
 • LIA 2
 • Projektledning
 • Styr-, regler- & övervakningsteknik
 • Ventilation 
 • Värmeinstallationer

Kurser Göteborg 

 • Branschanpassad matematik,
 • Branschanpassad värme/kyla 
 • CAD-projektering
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete 
 • Grundläggande byggteknik
 • Hållbara energilösningar
 • Inneklimat
 • Kommunikation & affärsmannaskap
 • LIA 1 
 • LIA 2 
 • Projektledning 
 • Styr/övervakning
 • VA
 • Ventilation

 

Kurser Örebro 

 • Branschanpassad matematik 
 • Branschanpassad värmelära 
 • Byggkonstruktion
 • Cad-projektering
 • Entreprenadjuridik 
 • Entreprenadkalkylering 
 • Examensarbete
 • Förnyelsebar energi
 • Kommunikation & affärsmannaskap 
 • Kylteknik/klimatsystem
 • LIA 1 
 • LIA 2 
 • Projektledning
 • Sanitet 
 • Styr-, regler- & övervakningsteknik 
 • Ventilation
 • Värmeinstallationer 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • VVS-ingenjör
 • VVS-projektör
 • VVS-konstruktör
 • Installationsingenjör

Framtida roll när du har fått mer yrkeserfarenhet kan vara:

 • Projektledare
 • Installationssamordnare
 • BIM-samordnare
 • Miljö- och tekniksamordnare
 • Energisamordnare
 • Energiberäkningsspecialist

Efter examen kan du arbeta som konsult, entreprenör och produktleverantör inom VVS- och energibranschen.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Matematik 2 

 

Saknar du kursen ovan kan du läsa in denna hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort