×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Bytte montörsjobb mot ingenjörsjobb

Dennis har arbetat som VVS-montör de senaste sex åren. När kroppen började säga ifrån bestämde han sig för att ta nästa steg i karriären och utbilda sig till VVS-ingenjör.

Dennis utbildade sig till VVS-ingenjör

Hur kommer det sig att du valde att läsa till VVS-ingenjör?
-Jag läste in kurser på Komvux för många år sedan. Bland annat kurser inom VVS och då rekommenderade min lärare mig, som själv var VVS-konsult, att utbilda mig till VVS-ingenjör. Det var så jag först kom i kontakt med utbildningen. Där och då var det inte intressant för mig, jag ville ut och arbeta. Senare när kroppen började säga ifrån efter många år av kroppsarbete så kom jag att tänka på vad min lärare sagt. Jag sökte till utbildningen på Hermods Yrkeshögskola och kom in.

Vad får man lära sig som VVS-ingenjör?
-Vi har bland annat haft en kurs i byggkonstruktion för att få en bättre förståelse för byggprocessen. Vi har också läst branschanpassad matematik och företagsekonomi. Nu läser vi t.ex. om värmeinstallationer. Yrket handlar mer om att göra beräkningar än att arbeta praktiskt med installationer.

Vad fick dig att välja Yrkeshögskolan?
-Jag valde att läsa en yrkeshögskoleutbildning eftersom att den leder till den specifika yrkesroll som jag är intresserad av. Annars hade jag behövt läsa till civilingenjör på KTH och steget dit kändes längre för mig. Genom att söka till yrkeshögskolan så kunde jag även tillgodoräkna min yrkeserfarenhet vilket kändes praktiskt. Utbildningen är inte lika lång som en universitetsutbildning och den stora mängden praktik är toppen. Det gör att vi studerande får komma ut och prova på olika arbetsuppgifter under studietiden.

Vad intresserar dig med yrket?
-Det är ett yrke som aldrig kommer att försvinna. Det kommer alltid behövas folk med denna typ av specialistkunskap så länge vi fortsätter att bygga hus, lokaler och andra byggnader. Jag ser ljust på framtiden. Just nu utbildas det för få för att täcka arbetsmarknadens behov samtidigt som det sker stora pensionsavgångar inom branschen så jag känner mig säker på mitt yrkesval.

Vem passar för att arbeta som VVS-ingenjör?
-Många tror att du som VVS-ingenjör är ute på plats och installerar och skruvar men det stämmer inte. Som VVS-ingenjör sitter du mycket framför datorn och gör beräkningar och arbetar med ritningar som sedan montören arbetar utefter. Det är framförallt ett tekniskt yrke men också socialt då du är ute på mycket kundmöten.

Hur var det att börja plugga igen vid 40 års ålder?
- Jag var lite orolig i början över hur jag skulle hitta en balans mellan studier och privatliv. Ekonomin oroade mig också. Jag tar studielån men jag jobbar även lite vid sidan av studierna och det fungerar väldigt bra. Utbildningen är ju en investering i mig själv och min framtid och det är det värt.

- Jag ska göra min första LIA-period hos företaget Sweco. Jag var på intervju där för inte så länge sedan som gick väldigt bra. Vi diskuterade till och med ingångslön och om jag även kunde ha min andra LIA-period hos dem. Vi har två LIA-tillfällen under utbildningsperioden på totalt 12 veckor. Det är ganska vanligt att man får anställning hos företaget efter andra LIA-perioden.

Vad vill du arbeta med efter utbildningen?
- Jag vill arbeta som konsult eftersom att jag tycker om att rita och att ta fram olika lösningar på problem.

OM

Namn: : Dennis Skoglund
Utbildning:: VVS-ingenjör