×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Den moderna tidens historia 1a1 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147911851
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Den moderna tidens historia 1a1 Onlinebok
Hur gör man historien spännande och lärorik på mindre än femtio timmar för historiekursen 1a1? Det är en utmaning som heter duga! Inte minst med tanke på att undervisningen även ska innefatta diskussioner kring källkritik och historiebruk. Ta hjälp av Den moderna tidens historia!
Den moderna tidens historia är speciellt framtagen för GY 2011. Ambition har varit att skriva en bok som fångar ditt intresse, men som också är anpassad för en historiekurs där undervisningstiden är ytterst begränsad. Tonvikten ligger på den västerländska historien och framväxten av det moderna samhället.
Varje kapitel inleds med att sätta in perioden i tid och rum. Därefter följer texten utformad i två nivåer. Dels en grundtext som löper genom hela boken och som beskriver det övergripande historiska skeendet. Dels fördjupningstexter som är tydligt markerade. Fördjupningarna kan utgöras av personporträtt, källkritiska problem, fiktiva men troliga berättelser om hur människor agerat i historien, med mera. Man kan alltså välja mellan att enbart koncentrera sig på grundtexten eller att välja några, eller alla fördjupningar.
Den moderna tidens historia 1a1 innehåller fem huvudområden:
– Forntid fram till 1700
– Revolutioner och imperier (1776-1914)
– Demokrati, krig och katastrofer (1914-1945)
– Kallt krig och välstånd (1945-1980)
– Globalisering och nya stormakter (1980-2010)
Tre sorters uppgifter
I varje kapitel finns tre sorters uppgifter:
– Återge – här ska läsaren bara kort återge delar av innehållet i grundtexten.
– Förklara – frågor på grundtext och fördjupningar. Ofta ”varför”-frågor.
– Sammanfatta och resonera – övergripande frågor där läsaren ska resonera om orsaker och sammanhang i det texten behandlat.
Vad är en Onlinebok?