×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Digilär Engelska gy

207 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789198302813
Förlag
Digilär AB

Digila¨r Engelska fo¨r gymnasiet a¨r ett komplett digitalt la¨romedel som ta¨cker det centrala inneha°llet fo¨r kurserna Engelska 5, 6 och 7.

Fem snabba om läromedlet

  • Texter om fenomen och personer från alla hörn i den engelskspråkiga världen.
  • Möjlighet att skapa egna gloslistor och testa kunskapen i självrättande quiz.
  • Fokus på litteratur med många litteraturkapitel.
  • In the Spotlight innehåller aktuella teman för terminen som berikar och varierar undervisningen.
  • Eleven kan lämna in svar som text, film, bild eller ljud.
 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digila¨r Engelska a¨r ett helta¨ckande la¨romedel med stora mo¨jligheter till variation och individanpassning i din undervisning. Varje kurs inneha°ller arbetsomra°den som bero¨r olika teman samt fakta om den eng- elsktalande va¨rlden. Det finns ocksa° avsnitt till eleverna om hur de tra¨nar de olika fa¨rdigheterna samt inspiration i la¨rarhandledningen till dig som la¨rare. Varva smidigt mellan sja¨lvra¨ttande o¨vningar och sto¨rre inla¨mningsuppgifter.

Stöttning i din undervisning

Med Digila¨r Engelska fa°r du ett la¨romedel som passar olika elevers fo¨rutsa¨ttningar. Varje elev kan ta ansvar fo¨r sin egen inla¨rning genom att go¨ra sja¨lvra¨ttande o¨vningar, lyssna pa° ho¨ro¨vningarna och texterna na¨r de vill och anpassa ljudfiler och texter efter sina egna behov. Varje text inneha°ller ordfo¨rklaringar samt information om ordbildning och exempelmeningar. Du kan skapa egna gloslistor eller be eleverna att spara ner utvalda ord i egna listor direkt i la¨romedlet. Fo¨rkovra er tillsammans i en fa¨rdighet och la¨s allt om olika texttyper. Tra¨na pa° strategier fo¨r att fo¨rsta° och go¨ra sig fo¨rsta°dd, samt pa° hur man va¨ljer ut bra ka¨llor.

La¨rarhandledningen sto¨ttar dig i din planering. Tack vare variationen i o¨vningarna kan du enkelt varva mellan enskilt arbete vid ska¨rmen och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. I varje arbetsomra°de finns a¨ven sto¨rre inla¨mningsuppgifter och ho¨rfo¨rsta°elseuppgifter.

Motiverar eleven

Texter om fenomen och personer fra°n alla ho¨rn i den engelskspra°kiga va¨rlden, samt spa¨nnande fakta med aha-upplevelser skapar intresse och ger mersmak pa° att utforska engelska¨mnet. Direkt feedback motiverar och ges i form av inla¨mningsuppgifter med facit och sja¨lvra¨ttande o¨vningar som tra¨nar ordfo¨rra°d och grammatik.

Tips till dig som vill testa Digilär Engelska!

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde på djupet och de olika delar som ingår.
  3. Skapa en grupp elever.
  4. Läs inspirationskapitlet i kapitelbeskrivningen till det arbetsområde som du vill börja med.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Läromedlet är recenserat av SPSM