×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Filosofi Digital

222 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789198302899
Förlag
Digilär AB

Fem snabba om läromedlet

  • Djupdykning i de stora filosoferna, deras begrepp och metoder.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
  • Träna på begrepp i självrättande begreppsförhör.
  • Du som lärare kan enkelt lägga till eget material.

 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Filosofi Digital har ba°de historiska och tematiska delar och har utformats fo¨r att ta¨cka det centrala inneha°llet, kunna varieras och ha en realistisk omfattning i fo¨rha°llande till antalet undervisningstimmar. Stor vikt la¨ggs vid att ge utrymme fo¨r elevernas eget filosoferande i anslutning till genomga°ng av teorier och begrepp.

Stöttning i din undervisning

La¨rarhandledningen kopplar materialet till kursens centrala inneha°ll. Till varje kapitel presenteras kunskapskraven som visar inneha°llets koppling till a¨mnesplanen. Som la¨rare kan du a¨ven la¨gga till egna texter och uppgifter.

Motiverar eleven

Texterna a¨r skrivna med ett elevna¨ra spra°k vilket go¨r att a¨ven abstrakta tankega°ngar kan konkretiseras och bli mer la¨ttbegripliga. Mer avancerade begrepp fo¨rklaras direkt i texten, och med hja¨lp av arbetsuppgifter och instuderingsfra°gor har eleven mo¨jlighet att tra¨na och visa sina kunskaper.

Tips till dig som vill testa Filosofi Digital

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde närmre, läs igenom dess kapitel.
  3. Gör uppgifterna kopplade till ett kapitel.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Läromedlet är recenserat av SPSM