×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Digilär Idrott och hälsa gy

207 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Barn och fritid
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789198442588
Förlag
Digilär
Utgivningsdatum
2019-08-10

Fem snabba om läromedlet

  • Instruktions- och inspirationsfilmer.
  • Självrättande quiz.
  • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
  • Möjlighet för dig som lärare att lägga till eget material.
  • Praktiska uppgifter varvas med teoretiska och lärarhandledningen stöttar dig på vägen.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digila¨r Idrott och ha¨lsa a¨r ett omfattande och engagerande la¨romedel da¨r eleven mo¨ter idrott och ha¨lsa genom text, bild, ljud och film. Ha¨r finns en bra balans mellan teori och praktik. Na°gra av la¨romedlets arbetsomra°den a¨r friluftsliv, livsstil och fysisk aktivitet, tra¨ningsla¨ra, mental tra¨ning och spa¨nningsreglering, kost och idrott samt idrott och sa¨kerhet.

Stöttning i din undervisning

La¨romedlet inneha°ller ba°de praktiska och teoretiska arbetsuppgifter. Det finns en specifik la¨rarhandledning fo¨r varje arbetsomra°de da¨r det finns konkreta tips fo¨r det aktuella momentet. Du har som la¨rare a¨ven mo¨jlighet att komplettera med eget material inuti la¨romedlet.

Under extra material i kapitlen och i la¨rarhandledningen finns sta¨ndigt uppdaterade la¨nktips fo¨r att sto¨tta din undervisning. La¨romedlet inneha°ller a¨ven slutuppgifter anpassade fo¨r att visa kunskapsma°l inom flera arbetsomra°den.

Ett läromedel som motiverar eleven

I la¨romedlet finns elevaktiverande o¨vningar som inspirerar till individanpassad tra¨ning och elevledda gruppo¨vningar. Inspirerande filmer med bland annat portra¨tt av olika idrottsaktiviteter inga°r. Klickbara fo¨rdjupningar i direkt anslutning till inneha°llet och la¨nktips ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill ga° vidare och la¨ra sig mer.