×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital

236 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Matematik och naturvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789198442519
Förlag
Digilär AB

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital för gymnasiet sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. Det passar både unga och vuxna studerande och är granskat av ämnesexperter och erfarna pedagoger. 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Med en tydlig struktur, laborationer och quiz till alla kapitel får dina elever studera kemi på ett intresseväckande sätt. Sist i varje kapitel finns en översikt med en sammanställning av nya begrepp, sammanfattning av innehållet och en reflektionsuppgift.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningarna, som ligger i varje arbetsområde, består av två delar. I den första delen i lärarhandledningarna finns ämnesspecifika och didaktiska kommentarer till texten i läromedlet. Den andra delen består av tips till uppgifter och laborationer. I den digitala plattformen finns möjlighet att följa och kommentera elevens arbete. Du har också en färdig läsårsplanering att tillgå.

Motiverar eleven
Kemi är ett ämne som kräver kognitiv träning. Målet med läromedlet är att bjuda in eleven så att hen vill börja träna. I innehållet finns modeller som konkretiserar kemin och gör den lättare att ta till sig. Klickbara fördjupningar i innehållet ger en extra utmaning till eleven som vill lära sig mer. Översikterna i slutet av varje kapitel hjälper eleven att sammanfatta sina nya kunskaper och reflektionsuppgiften ger möjlighet att fundera över vad hen har lärt sig. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Reaktion Kemi 1 Digital
Läromedlet ger verktyg för att dra egna slutsatser grundade på fakta. Eleverna bekantar sig med det vetenskapliga arbetssättet och lär sig mer om atomen, olika metoder för beräkningar, varför reaktioner sker och vad som driver reaktioner.

Reaktion Kemi 2 Digital
Läromedlet lotsar sakta men säkert eleverna genom den mer avancerade kemin som utmärker denna kurs, främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi samt biokemi. De får en god inblick i den teknik och de metoder som används inom analys idag.

Fem snabba om innehållet
Modeller som visualiserar och tydliggör kemin.
Begreppsträning och quiz till varje kapitel för att befästa innehållet.
Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel.
Ett flertal laborationer och olika typer av större uppgifter.
Läsårsplanering ingår i lärarhandledningen