×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Digilär Religionskunskap gy

207 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789198302851
Förlag
Digilär AB

Fem snabba om läromedlet

  • Baseras på det populära tryckta läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur.
  • Begreppslistor med träning till varje kapitel.
  • Lärarhandledning.
  • Examinationsuppgifter till varje arbetsområde.
  • Mediepedagogiskt arbetssätt med bl.a. bildanalysuppgifter och stöd i lärarhandledningen.

Ständigt uppdaterat innehåll

Materialet i Digila¨r Religionskunskap inspirerar eleverna till att fundera kring en ma¨ngd olika fra°gor kopplade till olika religioner och livsa°ska°dningar. Texterna, filmerna och bildmaterialet o¨ppnar upp fo¨r olika sa¨tt att se pa° relationen mellan vetenskap och religion, hur religion skiljer sig a°t i va¨rlden och vilka likheter man kan finna. Eleverna fa°r a¨ven tra¨na pa° att fo¨rha°lla sig till olika etiska modeller och hur de anva¨nds fo¨r att utveckla etiska resonemang.

Stöttning i din undervisning

La¨rarhandledning inga°r och a¨r ett effektivt arbetsredskap. Ha¨r finns sto¨d fo¨r hur du la¨gger upp din undervisning med Digila¨r, fo¨rslag pa° examinationsuppgifter och koppling till kursens centrala inneha°ll. Med Digila¨rs kursverktyg styr du vad eleven ska arbeta med i la¨romedlet och du kan fo¨lja och kommentera elevens arbete.

Ett läromedel som motiverar eleven

Digila¨r Religionskunskap a¨r tematiskt upplagt och inneha°ller sa°va¨l texter och bilder som olika typer av o¨vningar. Sja¨lvra¨ttande uppgifter och begreppsfo¨rho¨r hja¨lper inla¨rningen. Ordfo¨rklaringar i texten och uppgifter med bildanalys fo¨rdjupar elevens nya kunskaper. Det finns ocksa° nyproducerade inneha°llsfilmer till varje arbetsomra°de.