×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Sociologi Digital

222 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789198442557
Förlag
Digilär AB

Fem snabba om läromedlet

  • Teman och uppgifter som engagerar eleverna.
  • Direkt koppling till aktuella ämnen och forskning.
  • Centrala sociologiska teorier vävs in i uppgifter.
  • Gedigen metoddel som stöttar eleverna att använda sociologiska metoder.
  • Inspirerande lärarhandledning indelat per arbetsområde.

Aktuella teman

I Sociologi Digital i fa°r eleven ta sig an a¨mnet genom intressanta teman och ett rikt bildutbud. Na°gra av la¨romedlets teman a¨r Konsumism, Vi och dom – synen pa° de andra, Sociala medier och Sexualitet. Ha¨r finns ett omfattande material att arbeta med och flera arbetsuppgifter kopplade till sociologiska teorier.

Stöttning i din undervisning

La¨rarhandledningen ger dig sto¨ttning i din undervisning, ba°de kring hur du kan arbeta med din digitala undervisning och hur inneha°llet a¨r kopplat till kursplanen. Du kan va¨lja mellan olika teman efter vad som passar ba¨st fo¨r ditt uppla¨gg av kursen. Metoddelen och de olika uppgiftstyperna ger eleverna verktyg fo¨r att arbeta vidare med respektive arbetsomra°de.

La¨romedlet har ett stort antal inspirerande arbetsuppgifter da¨r de sociologiska teorierna va¨vs in pa° ett naturligt sa¨tt. Centrala begrepp kan o¨vas med hja¨lp av fra°gor med facit och sja¨lvra¨ttande quiz.

Motiverar eleven

Fra°gor, quiz och o¨vningar till inneha°llet ger eleven mo¨jlighet att o¨va och testa sin fo¨rsta°else inom sociologia¨mnet. Facit och den sja¨lvra¨ttande funktionaliteten ger eleven direktfeedback. Bredvidla¨sningstexter, klickbara fo¨rdjupningar i direkt anslutning till inneha°llet och la¨nktips fo¨r mer material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill ga° vidare och la¨ra sig mer.

Tips till dig som vill prova Sociologi Digital

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde och lärarhandledningen som ingår.
  3. Välj ut ett kapitel, svara på ett quiz och undersök arbetsuppgifter kopplade till kapitlet.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.