×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Digilär Spanska gy

207 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789198302882
Förlag
Digilär AB

Fem snabba om läromedlet

  • Professionella röstskådespelare har läst in de spanska texterna.
  • Spanskbiblioteket innehåller bland annat ordlistor, bildbank, grammatik, realia, och uppgifter i de fyra kommunikativa förmågorna.
  • Spara ner glosor direkt till egna gloslistor – och testa dem i ett självrättande glosförhör med talsyntes.
  • Självrättande diagnoser.
  • Flera möjligheter att följa elevernas utveckling i ämnet direkt i plattformen.
 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digila¨r Spanska fo¨r gymnasiet bygger pa° progression och eleverna lotsas stegvis in i spra°ket. Varje arbetsomra°de inneha°ller flera olika la¨stexter, grammatikkapitel och en ma¨ngd olika o¨vningar. Kurs 1 och 2 fokuserar pa° att bygga upp ett basordfo¨rra°d och grundla¨ggande grammatik som va¨vs in i kommunikativa situationer. I Kurs 3 a¨r det till en bo¨rjan mycket repetition och en la°ngsam progression, sa° att alla elever kan la¨sa kursen oavsett fo¨rkunskaper. Fra°n och med kurs 4 intensifieras spra°kstudierna med nya spra°kliga moment och en ho¨gre grad av ma°lspra°ksanva¨ndning i materialet. I samtliga kurser finns det gott om texter med fokus pa° kulturella och sociala fo¨rha°llanden i de spansktalande la¨nderna.

Stöttning i din undervisning

La¨rarhandledningen ger dig sto¨ttning att anpassa din undervisning efter varje elevs individuella behov. Tack vare variationen i o¨vningarna kan du enkelt varva mellan ska¨rmtid och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. Varje arbetsomra°de inneha°ller flera sja¨lvra¨ttande diagnoser och o¨vningar, samt la¨sfo¨rsta°else och ho¨rfo¨rsta°else. Dessutom inga°r flera produk- tiva uppgifter och sto¨rre projektarbeten.

Motiverar eleven

La¨sfo¨rsta°elseuppgifter med facit och sja¨lvra¨ttande o¨vningar som tra¨nar ordfo¨rra°d och grammatik ger direkt feedback. Texter om vardagen och om ka¨nda platser, samt udda eller bekanta saker och fenomen fra°n alla ho¨rn i den spansktalande va¨rlden o¨kar intresset fo¨r a¨mnet.

Tips till dig som vill prova Digilär Spanska

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde och de olika delarna som ingår.
  3. Skapa en grupp elever.
  4. Börja med Text 1.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Läromedlet är recenserat av SPSM