×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Exposé 1 och 2 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147909445
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Exposé samhällskunskap 1 och 2
Exposé vågar gå mer på djupet – även med uppgifterna! Texterna betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder.
Författarna är experter på sina områden. Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. De kan och vågar gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Av samma anledning har praktiserande lärare gjort uppgifterna.
Hela serien Exposé är anpassad till ämnesplanerna i samhällskunskap för GY 2011!
Exposé 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2. Den nya upplagan har behållit den tidigare kapitelstrukturen men texterna har uppdaterats och på många ställen omarbetats för att bättre skildra dagens samhälle. Exposé 1 inleds med ett nyskrivet kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Kapitlet innehåller en introduktion som behandlar samhällsvetenskaplig forskning för att därefter ta upp samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.
Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden. Exposé 2 har tyngdpunkten på internationella förhållanden och ekonomi.
Fyra utgångspunkter
Alla ämnesområden behandlas utifrån:
– Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
– Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
– Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
– Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.
Vad är en Onlinebok?