×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Geografi 1 och 2 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147910281
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Geografi 1 och 2 Onlinebok
Den nya ämnesplanen i geografi innebär nya utmaningar för undervisningen. Läromedlet Geografi, mer känt som Östmans Geografi, ger dig en god grund att stå på. Böckerna är uppdaterade och anpassade till de nya ämnesplanerna. Bland annat finns det flera nyskrivna kapitel, avsnitt, foton och kartor. Grundtemat i läromedlet är förhållandet mellan människan, resurserna och miljön samt den hållbara utvecklingen och dess möjligheter. Innehållet återspeglar det sammanhållna geografiämnet och betonar vikten av det geografiska perspektivet vid analys av omvärlden.
Geografi 1 och 2 behandlar innehållet i kurserna geografi 1 och geografi 2. Geografi 2 bygger vidare på Geografi 1 med betoning på värdet av kunskap, förståelse och upplevelser av platser och miljöer i såväl vårt eget land som i andra delar av världen.
Bland nya kunskapsområden finns bland annat plats- och regionanalys samt landskapsanalys och planering av mark och vatten.
Innehåll
– Geografi – världens ämne
– Jorden – vår planet
– En jord – många livsmiljöer
– Hållbar utveckling – mänsklighetens framtid
– Människan, befolkningen, mänskligheten
– Jordskorpan – grunden för vår livsmiljö
– Vatten – en livsviktig resurs
– Väder, klimat och växtlighet berör alla
– Marken vi lever av
– Människan, energin och miljön
– Staden, stadsmiljön och framtiden
– Den rörliga och kulturella människan
– Näringsliv i förändring
– Vår plats, andra platser
– Region och miljö
– Turism och resor
– Landskap och samhällsplanering i Sverige
– Kunskap till nytta och glädje
Vad är en Onlinebok?