×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Gleerups religion 4-6, digital, elevlic, 12 mån

118 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Grundskola 4-6
ISBN
9789140689719
Förlag
Gleerups Utbildning AB
Upplagenummer
1

Gleerups religion 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups religion får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Exempel på innehåll är religioner och livsåskådningar, presentation av de olika världsreligionerna samt berättelser och tro innan Sverige kristnades. Dessutom behandlas etik och livsfrågor utförligt.

Interaktivt och multimodalt
Bildmaterial, länkar till filmer, bildspel och ljudklipp ger inlevelse och djupare förståelse av olika händelser och begrepp. Till varje avsnitt finns sammanfattande genomgångsfilmer, som kan användas både som ingång och som repetition.

Tester och övningar
Ordkunskap och begrepp med hjälp av återkommande, självrättande övningar tränas. Diskussionsuppgifter och repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, ger fler perspektiv och en djupare förståelse. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av övningarna.

Lärarstöd
Lärarmaterial med lektionstips, förslag på diskussionsfrågor, tips på hur du kan arbeta interaktivt, uppgifter, prov samt en mall för pedagogisk planering och bedömning.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Läsguide
I Gleerups religion finns en inbyggd läsguide i form av både text, bild och film. Läsguiden stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Gleerups religion täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet. Som lärare har du stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.