×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Gleerups religion 7-9, digital, elevlic, 12 mån

147 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Grundskola 7-9
ISBN
9789140683588
Förlag
Gleerups Utbildning AB
Upplagenummer
1

Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter aktuell kursplan för högstadiet.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Varje avsnitt inleds med en artikel som kallas ”Förförståelse” som också ger möjlighet att arbeta språkutvecklande. Till texterna finns ”Fördjupning och metod”, uppgifter och diskussionsfrågor där eleverna får träna på analysförmågan, att se saker ur flera perspektiv, att se likheter och skillnader mellan olika religioner och att reflektera över viktiga livsfrågor. Läromedlet inleds med ett analyserande och reflekterande avsnitt om vad en religion är och hur man kan analysera religioner. Därefter följer ett avsnitt om varje världsreligion och tre avsnitt som tar upp olika typer av etiska begrepp och frågeställningar, samt ett avsnitt om nya sätt att tro.

Läsguide och lättläst version
I Gleerups religion finns en inbyggd läsguide som stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen. Eleverna har även möjlighet att välja en enklare textversion om de önskar, där huvudinnehållet förklaras på ett mer lättillgängligt sätt.

Studiestöd på arabiska 
Riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden, och aktiveras via Inläsningstjänst.

Tester och övningar 
Eleverna tränar ordkunskap och begrepp med hjälp av återkommande, självrättande övningar. Dessutom finns ”Fördjupning och metod” större uppgifter som tränar de olika förmågorna. Diskussionsuppgifter och repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, ger fler perspektiv och en djupare förståelse. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av övningarna.

Lärarstöd
Gleerups religion 7-9 innehåller lärarmaterial med kommentarer till alla fördjupnings- och metoduppgifter, planeringstips, förslag på uppgifter av olika slag och stöd för bedömning, samt underlag för hur man kan jobba språkutvecklande och med förförståelse i klassen.

Interaktivt och multimodalt
Läromedlet har filmer, bildspel och annat bildmaterial som underlättar förståelsen. I många avsnitt finns ”Begreppafilmer” från Inläsningstjänst inlagda. Alla avsnitt sammanfattas dels i textform och dels med en kort film, som kan användas som introduktion eller repetition.

Personlig lärupplevelse
Stöd för smart studieteknik som ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet där du som lärare har stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.