×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Gleerups samhällskunskap 7-9, digital, elevlic, 12 mån

147 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Grundskola 7-9
ISBN
9789140682253
Förlag
Gleerups Utbildning AB
Upplagenummer
1

Gleerups samhällskunskap 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter aktuell kursplan för högstadiet.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Varje avsnitt inleds med en artikel som kallas ”Förförståelse” som också ger möjlighet att arbeta språkutvecklande. Ett case, en fiktiv berättelse, ger underlag för diskussion och samtal om något som avsnittet tar upp. Varje vecka läggs ett nutidskryss upp och varje månad publiceras Månadens fördjupning med tillhörande diskussionsfrågor och lärarkommentarer.

Läsguide
I Gleerups samhällskunskap finns en inbyggd läsguide i form av både text, bild och film. Läsguiden stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen.

Tester och övningar 
I varje avsnitt finns fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i kursplanen. Dessutom finns både snabbkoll-frågor och självrättande övningar som tränar ämnesord och andra svåra ord. I resultatvisningen kan du följa varje elevs arbete och resultat.

Studiestöd på arabiska 
Riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden, och aktiveras via Inläsningstjänst.

Lärarstöd 
Gleerups samhällskunskap innehåller lärarmaterial med kommentarer till alla fördjupnings- och metoduppgifter, planeringstips, förslag på uppgifter av olika slag och stöd för bedömning.

Interaktivt och multimodalt 
Här finns diagram, tabeller och annat bildmaterial som underlättar förståelsen. I många avsnitt finns ”Begreppafilmer” från Inläsningstjänst inlagda. Alla avsnitt sammanfattas dels i textform och dels med en kort film, som kan användas som introduktion eller repetition.

Personlig lärupplevelse
Grundtexten finns i en lättläst version. Den lättlästa texten är kortare till omfånget.

Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsynte

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet där du som lärare har stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.