×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7-9, digital, elevli

147 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
SFI, Språk
Nivå
Grundskola 7-9
ISBN
9789140682642
Förlag
Gleerups Utbildning AB
Upplagenummer
1

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Läromedlet består av två delar:

  • handbok – uppbyggd utifrån centrala innehållet så att du lätt hittar det innehåll som passar in i din egen planering
  • teman – en färdig arbetsgång med progression, tydlig stöttning och uppgifter speciellt anpassade för svenska som andraspråk

Med Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7–9 får du och dina elever:

  • tydliga och stöttande genomgångstexter där många finns både som film och text
  • rikligt med självrättande övningar för färdighetsträning och många varierade uppgifter inom områdena läsa, skriva och tala
  • ett läromedel som ger språkliga verktyg för livet

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups svenska/svenska som andraspråk får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här blir eleverna medvetna om och får aktivt träna det som krävs för god läsförståelse och för att bli goda skribenter och talare. Texterna är både lätttillgängliga och utmanande med lite svårare ord och begrepp så att eleverna får möjlighet att utöka sitt ordförråd.

Delen för svenska som andraspråk är tematiskt uppbyggd och har en tydlig progression där fakta och färdighetsträning varvas. I början av varje avsnitt presenteras språk- och kunskapsmålen. Förutom möjligheten till talsyntes finns genomgångsfilmer i anslutning till flertalet texter, allt för att underlätta läsningen. För elever som har svenska som språkval finns separat material att arbeta med enskilt och i grupp. Läromedlet innehåller också ett stort antal kompletterande exempeltexter.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd vid inlärningen. Till flertalet artiklar finns genomgångsfilmer som kan användas parallellt med texten för att ge eleverna förförståelse eller som repetition. Dessa är en bra hjälp för elever som är i behov av extra stöttning eller som läser svenska som andraspråk.

Tester och övningar
I Gleerups svenska/sva kan eleverna arbeta på egen hand för att utveckla sitt språk och sina kunskaper genom självrättande övningar, snabbkoll-frågor och språkriktighetsövningar. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör. I slutet av varje avsnitt finns en eller flera uppgifter att använda för träning eller bedömning.

Svenska som andraspråk
För elever som har svenska som andraspråk finns en särskilt tematiskt uppbyggd del med tydlig progression.
Här varvas faktatexter med färdighetsträning, ofta som självrättande övningar. Dessa teman är tänkta att också kunna användas i klasser där andraspråkselever är integrerade tillsammans med elever som läser svenska.

Lärarstöd
Gleerups svenska/sva innehåller ett fylligt lärarmaterial med planeringstips, lektionsförslag, kommentarer till elevuppgifter och förslag på lärarintroducerade uppgifter.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar i sva-delen. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg
Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt
material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Språkval
Under avsnitten Träna mera och Skrivregler finns rikligt med material att använda vid språkvalslektioner.