×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Hälsopedagogik uppl 3 Onlinebok (12 mån)

228 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Vård och omsorg
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147911226
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Hälsopedagogik Onlinebok
Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.
Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter.
Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Två separata kapitel fördjupar kunskaperna kring hälsopedagogiskt arbete och vad hälsopedagoger bör behärska för ett professionellt yrkesutövande.
Upplägget fokuseras på att engagera dig med praktiska övningar. Varje kapitel inleds med en elevaktiverande uppgift. Den kan vara i form av ett fall som analyseras, en test som läsaren ska genomföra enskilt eller i grupp eller en diskussionsuppgift.
Texten varvas sedan med ytterligare elevövningar som bidrar till reflektioner över fakta som framkommit. Varje kapitel avslutas med övningar som fördjupar kunskaperna. Dessutom finns en sammanfattning som både kan inleda och avsluta kapitlet. För att underlätta inläsningen finns marginalord utsatta vid texten.
Vad är en Onlinebok?