×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

La plaza 3 – Digitalt elevpaket (Digital produkt)

184 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
ISBN
9789144113975
Förlag
Studentlitteratur AB
Upplagenummer
1

La plaza 3 är avsedd för Spanska 3. Boken följer GY11 och Europarådets riktlinjer (A2–B1).

Med La plaza 3 får varje elev hela boken i en tryckt och en digital version, där de interaktiva övningarna är integrerade. Varje lärobok innehåller en kod som ger tillgång till den digitala delen i fyra år. När eleven klickar sig fram läses all text och alla instruktioner upp! Refresca tu español är inledningskapitlet i den digitala delen som repeterar Spanska 1–2. Därefter följer sju temakapitel med kreativa övningar. Autentiska texter och rikligt med språklig input uppmuntrar elevens inlärning.

Med bara ett klick får eleven 

  • alla texter och instruktioner upplästa med autentiska röster 
  • alla texter översatta till svenska
  • övning på kursens centrala glosor, samtliga inlästa
  • alla hörövningar tillgängliga
  • snabblänkning mellan texter, självrättande övningar och minigrammatik
  • uttalsträning
  • ytterligare förstärkning av kursens grammatik och fler hörövningar
  • plats för egna anteckningar.

Allt är integrerat och sammanlänkat.

La plaza 3 är kommunikativ och uppgiftsbaserad. Målet är att eleven ska aktiveras genom kända ämnen och övningar som väcker diskussion. Eleven ges stort utrymme att berätta om intressen, erfarenheter, levnadssätt och kulturella företeelser. I de inledande kapitelmålen presenteras den avslutande portfoliouppgiften. Det hjälper eleven att fokusera på vad han/hon behöver lära sig under arbetet med varje kapitel.

La plaza 3 ger det stöd som krävs vid självständigt arbete i skolan eller i hemmet, och underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.

ÄMNESPLANEN FÖR MODERNA SPRÅK GY 11 och gers

Kommunikationens innehåll. Läromedlet La plaza är väl anpassat till ämnesplanen för Moderna Språk inom Gy 11, bl.a. genom att ta upp kända ämnen som musik- och filmsmak, vardagliga vanor och boende. Eleven får möjlighet att utbyta tankar, åsikter och erfarenheter kring kulturmöten, framtidsplaner, relationer och etiska frågor.

La plaza har utvecklats i samarbete med det spanska förlaget Difusión och deras populära läroboksserie Aula. Tankarna bakom Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS) är inbakade i konceptet, bl.a. genom fokus på kommunikation samt en funktionell syn på grammatiken.

RECEPTION

La plaza bjuder på texter i olika genrer som är såväl instruerande, beskrivande, berättande som diskuterande och argumenterande. De autentiska texterna är skrivna av en rad olika författare med spanska som modersmål.

Övningarna i anslutning till texten och uppvärmningsövningen Empezamos aktiverar elevernas förförståelse och deras strategier för att lösa språkliga problem och aktivt medverka i samtal. Eleven tränas i att utveckla strategier för att söka, välja och tillgodogöra sig innehållet i text och på nätet. I Sonidos y letras tränar eleven uttal och betoning. Avsnittet Consultar samlar kapitlets aktuella språkliga företeelser. Dessutom tränar eleven att reflektera över sin egen inlärning genom att göra en utvärdering i Para terminar la unidad.

Allt är inläst i den digitala delen av boken. På så vis får eleverna många tillfällen att bekanta sig med uttal, intonation och grammatiska strukturer. De får således möta tydligt talat språk med regional färgning.

Produktion och interaktion. Lärobokens grundidé är att få eleverna att våga delta i diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer. Eleverna arbetar med ”mikrouppgifter” i par eller i grupp. Det finns många exempelmeningar och bilder till hjälp. Eleven slussas fram till den slutliga portfoliouppgiften som kan vara att skriva en blogg om veckans händelser, en inbjudan via mejl, en arbetsansökan, en annons, göra en kortfilm etc. Eleverna tränar sig på så sätt att anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och situation. Med målet klart från start kan eleven fokusera på det som kommer att hjälpa honom/henne att lyckas med uppgiften. 

I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum).

La plaza 3 finns även som digitalt klasspaket.