×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Läsning på flera nivåer 2 – Sju berättelser om kärlek, sorg och saknad

122 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
ISBN
9789144134512
Förlag
Studentlitteratur AB
Upplagenummer
1

Till varje berättelse finns ordlistor och läsförståelsefrågor att jobba med enskilt eller i grupp.

Novellerna utspelar sig i vardagliga och igenkännbara miljöer vilket underlättar elevernas textförståelse. Detta ger dessutom en gemensam grund för diskussioner kring likheter och skillnader mellan olika kulturer och kulturella företeelser. Texternas tydligt skönlitterära karaktär kan även verka läsfrämjande och locka eleverna till fortsatt läsning även utanför klassrummet.

Läsning på flera nivåer 2 – Digital elevlicens säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.