×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Lieber Deutsch 2 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147910656
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Lieber Deutsch 2 Onlinebok
Lieber Deutsch 2 är ett läromedel för Tyska 2 på gymnasiet och vuxenutbildningen. Boken betonar kommunikation i vardagliga situationer, ger kontinuerlig repetition för att befästa kunskaperna och har övningar som syftar till att uppnå stor elevaktivitet. Lieber Deutsch har en tydlig struktur och luftig layout och är enkel att arbeta med. Lieber Deutsch 2 innehåller 6 tematiskt indelade etapper som var och en inleds med en introduktion, Intro.
Texter och övningar
I varje etapp finns två eller flera texter, skrivna på modern och lättbegriplig tyska. Efter texterna följer rubriken Textarbeit. Här finns vanligen flera uppgifter med text- och ordarbete. Därefter fördjupas övningarna mot att träna olika färdigheter, främst muntlig och skriftlig kommunikation, Sprich mal och Schreib mal. Övningarna har fokus på för dig användbara situationer. Dessutom finns rikligt med hörövningar, Hör mal, kopplade till etappens tema.
Resonerande grammatik
Grammatiken, Rund um die Sprache, inleds vanligen med frågor av resonerande karaktär. Syftet är att underlätta förståelse och inlärning av grammatiska moment.
Självvärdering
Varje etapp avslutas med en checklista, Jag kan. Där checkar du av vad du har lärt dig i kapitlet.
Projekt/Musik/Realia
I varje etapp ges förslag på projektarbeten med anknytning till temat Projekt. Du får genom Lieber Deutsch bekanta dig med tyskspråkig musik och olika artister. Realia får stort utrymme i materialet. I hörövningarna möter du inslag om tyskspråkiga kända personer och historiskt betydelsefulla händelser. I Lieber Deutsch 2 finns realiatexter i varje etapp. De behandlar olika företeelser i de tysktalande länderna, t.ex. olika evenemang, produkter och nationalsporter, men även vetenskapsmän och semestermål.
Vad är en Onlinebok?