×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Lieber Deutsch 3 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147910632
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Lieber Deutsch 3 Onlinebok
Lieber Deutsch 3 är avsedd för Tyska 3 för gymnasieskolan och vuxenutbildning. Liksom i Lieber Deutsch 1 och 2 finns:
– tematiskt indelade kapitel som inleds med en introduktion
– två eller flera texter i varje kapitel
– frågor till texterna och vokabulärövningar
– fördjupande träning av din skrivförmåga, muntliga förmåga och hörförståelse
– en jag kan-lista där du kan se efter vad du lärt dig
– projektarbeten på blå sidor
Zur Diskussion/Im Fokus
Till texterna finns också diskussionsfrågor. Du stimuleras att samtala kring olika ämnen som du läser om. Särskilt användbara och vardagliga ord och fraser övas i varje kapitel. Du utökar och fördjupar din vokabulär, och blir säker på att använda den också i praktiken.
Reflektion
Jag kan-listorna kompletteras i bok 3 av Reflektion, där du får reflektera över lärprocessen och stärka medvetandet om inlärning och strategier.
Grammatik
Grammatiken är placerad fristående i slutet av boken, så att du kan välja ut de moment som är mest angelägna att arbeta med, allt efter förkunskaper. I stegvisa, blandade övningar får du praktisk nytta av dina grammatikkunskaper. Dessutom kan vissa moment tränas mera i läromedelswebben som hör till boken.
Landeskunde och musik
Realia finns representerat på olika sätt i boken. I realiaprojekt på webben får du lära dig grundläggande fakta om de tysktalande länderna. Ett musikavsnitt i varje kapitel tar upp en tyskspråkig artist. Sångerna finns inspelade på lärar-cd:n.
Vad är en Onlinebok?