×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Människans texter Litteraturen – Elevlicens – Digitalt

237 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
ISBN
9789144089386
Förlag
Studentlitteratur AB
Upplagenummer
1

Utmana eleverna och låt dem fördjupa sina kunskaper med hjälp av Människans texter. Ett heltäckande läromedel, för SVE 1, 2 och 3, som ger din undervisning tyngd och flexibilitet samtidigt som det ger eleverna gedigna kunskaper.

MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN

Litteraturen ger en heltäckande och djup beskrivning av hur vi människor genom tiderna alltid har velat berätta historier för varandra. Litteraturen är indelad i epoker, från antiken fram till modern tid, och sträcker sig över alla världsdelar. I varje epok får eleverna i ett inledande avsnitt lära känna epokens kulturhistoria och litteratursyn, författarnas förhållande till samhället och mycket mer. Därefter följer tre separata avsnitt som behandlar epik, lyrik och dramatik.

DIGITALT ELEVPAKET

I det digitala elevpaketet får eleven en stor flexibilitet i sin inlärning. Alla texter är inlästa med autentiskt tal och textföljning, så att eleven kan läsa och lyssna på samma gång. Det finns också faktafördjupningar, kapitelsammanfattningar, interaktiva uppgifter kopplade till kunskapskraven och mycket mer, som eleven kan använda för att förstärka och fördjupa sina kunskaper. Det digitala elevpaketet fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.

  • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning
  • Omfattande fördjupningsdelar
  • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar
  • Interaktiva övningar kopplade till kunskapskraven
  • Fungerar på både dator, surfplatta och mobiltelefon

Människans texter Litteraturen – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

MÄNNISKANS TEXTERs TRE DELAR

Människans texters tre delar – Språket, Litteraturen och Antologin – hänger samman och hänvisar till varandra, men kan också användas var för sig, vilket innebär en stor flexibilitet för både lärare och elever.