×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Medicin 1 och 2 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Vård och omsorg
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147103799
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Medicin 1 och 2 onlinebok
En heltäckande bok för bägge kurserna i Medicin!
Medicin 1 och 2 ger grundläggande kunskaper inom området med målet att läsaren ska utveckla en helhetssyn på människan och få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.
För att bli en kompetent vårdare krävs att man har insikt i hur kroppen fungerar så att man förstår hur sjukdom och skador påverkar den. Det är sådan baskunskap som blir utgångspunkten för hur man ska tolka olika signaler på ohälsa och sjukdom och för hur man ska handla i olika vårdsituationer.
Medicin 1 och 2 ger denna kunskap både genom den informativa texten och genom att texten följs upp av instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter samt av sjukdoms- och fallbeskrivningar. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen.
Innehållet grundar sig på de medicinska kunskapsområdena: anatomi, fysiologi, mikrobiologi, smitta, hygien, immunologi, sjukdomslära och farmakologi. Dessutom finns avsnitt om historik, hur man bevarar sin hälsa, hur man ger första hjälpen vid skador eller hastigt insjuknande, hur man beter sig vid en brand och hur samhället organiserar sina insatser vid en katastrof
Medicin 1 och 2 är skriven för kurserna Medicin kurs 1 och 2 på Vård- och omsorgsprogrammet. Den kan även användas som kurslitteratur i eftergymnasiala utbildningar som har kurser med medicinsk inriktning i sitt program.
Ur innehållet:
– Medicinsk historik
– Hälsa och ohälsa
– Anatomi och fysiologi
– Vanligt förekommande sjukdomar
– Vård och behandling
– Mikrobiologi
– Smitta och smittspridning
– Immunologi
– Farmakologi
– Första hjälpen
– Katastrofmedicin
– Brandsäkerhetsarbete
Vad är en Onlinebok?