×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Palliativ vård uppl 2 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Vård och omsorg
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147911202
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Palliativ vård Onlinebok
Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av den som har en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att göra den sista tiden i livet för en obotligt sjuk person så bra och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt.
Boken Palliativ vård har denna helhetssyn. Texten behandlar bland annat hur viktigt det är med lyhördhet, flexibilitet och empati för att kunna ge god palliativ vård. Den tar också upp hur det är att vara närstående till en person som ska dö. Boken ger även läsaren en möjlighet att reflektera över sin egen inställning till livet och döden.
Genom fallbeskrivningar får läsaren följa en äldre man, Gösta, från det att han får sin cancerdiagnos tills dess att han dör. Texten beskriver inte bara Göstas situation och upplevelser utan även familjens och vårdpersonalens.
Boken har en klar struktur med samtalsfrågor i varje kapitel. Dessa frågor har författarna själva använt i undervisningsgrupper för att inspirera till reflektion och locka till eftertanke. För att underlätta för dig som inte har svenska som modersmål finns svårare ord förklarade i marginalen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.
I den nya upplagan har bland annat etikkapitlet kompletterats med den aktuella debatten kring eutanasi. Dessutom presenteras nya metoder kring behandlingen av smärta och andra symtom.
Palliativ vård är skriven för kursen Lindrande vård.
Vad är en Onlinebok?